ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worthiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worthiness*, -worthiness-

worthiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worthiness (n.) ความมีคุณค่า Syn. merit, dignity
English-Thai: HOPE Dictionary
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า,ความคุ้มค่า,การมีราคา,ความดีเลิศ,ความน่ายกย่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคุ้มค่า (n.) worthiness See also: value Syn. ความคุ้มราคา
ความคุ้มราคา (n.) worthiness See also: value
ความวางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความเชื่อใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น Ops. ความระแวง
ความไว้วางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความไว้ใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which gives me the prerogative to question your sanity, your loyalty, your worthiness to serve.ซึ่งทำให้ผมมีอภิสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัย ในสภาพจิตและความภักดีของคุณ ว่าคุณมีค่าพอจะทำงานต่อไปหรือเปล่า
If a billion people across the Earth and in my own country must be burned to prove it then my worthiness as a Kim will be demonstrated!ต่อให้ผู้คนพันล้านคนในโลกและคนในประเทศของฉัน ต้องมอดไหม้มลายไป เพื่อพิสูจน์สิ่งนั้น และด้วยเกียรติของตะกูลคิม
Our Maagd Zoektocht requires one of you to prove your worthiness to win her heart and her hand.มักด์ โซท็อกของเรา ต้องการหนึ่งในพวกคุณพิสูจน์คุณค่า เพื่อชนะใจเธอและช่วยเหลือเธอ
I hope we've at least convinced you of our trustworthiness.เราหวังว่าอย่างน้อย เธอจะไว้วางใจเรา
I must honor my Jeddak and redeem my unworthiness!ข้าต้องเทิดทูนองค์เจ็ทแด๊ก และชดใช้ที่ข้าไร้ค่า
We just have to somehow try to prove our worthiness.เราแแค่ต้องพยายามที่ จะพิสูจน์ความน่ายกย่องของเรา

worthiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾き応え[ひきごたえ, hikigotae] (n) worthiness as an opponent or challenge
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不敏[ふびん, fubin] (adj-na,n) inability; dullness; unworthiness
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
凌波性[りょうはせい, ryouhasei] (n) seaworthiness
頼り甲斐[たよりがい, tayorigai] (n,adj-no) reliability; trustworthiness; dependability

worthiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคุ้มค่า[n.] (khwām khum ) EN: worthiness ; value for money FR:
ความไม่ทนทะเล[n. exp.] (khwām mai t) EN: unseaworthiness FR:
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
ความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (khwām nā ch) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความน่าเชื่อถือด้านกาเงิน[n. exp.] (khwām nā ch) EN: creditworthiness FR:
ความสมควรเดินอากาศ[n. exp.] (khwām somkh) EN: airworthiness FR:
ความทนทะเล[n. exp.] (khwām thon ) EN: seaworthiness FR:
ความไว้ใจ[n.] (khwām waija) EN: trustworthiness FR: confiance [f]
ความไว้วางใจ[n. exp.] (khwām waiwā) EN: trustworthiness ; reliability FR: confiance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worthiness
Back to top