ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

willies

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *willies*, -willies-

willies ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
willies (sl.) ความกลัว See also: ความวิตก
willies (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. agitation, anxiety, uneasiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like Skipper got a case of the willies.-กัปตันเราก็ปอดแหกเป็นเหมือนกัน
He gives me the willies. That is not for me.เห็นเขาแล้วสยอง ฉันไม่เอาแบบนั้นแน่
Well, this place is starting to give me the willies, so maybe we should just-เอาล่ะ ที่แห่งนี้เริ่มทำให้ฉัน รู้สึกอึดอัดใจแล้วล่ะ ถ้างั้นเราแค่เพียง--
Oh, them smiley ones-- they always give me the willies.โอ้ พวกเขายิ้มครั้งนึง มันมักทำให้ผมกลัว

willies ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖気[おぞけ, ozoke] (n) (See 怖じ気) fear; dread; fright; willies
怖じ気;怖じけ[おじけ, ojike] (n) (uk) (See 怖気) fear; dread; fright; willies; funk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า willies
Back to top