ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homeless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homeless*, -homeless-

homeless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homeless (adj.) ไร้ที่อยู่ See also: พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด, ซึ่งไม่มีที่อยู่
homelessness (n.) การเร่ร่อน See also: การพเนจร, การไร้ที่อยู่อาศัย, การระเหระร่อน Syn. hoboism, wandering
English-Thai: HOPE Dictionary
homeless(โฮม'ลิส) adj. ไม่มีบ้าน, Syn. vagrant,vagbond
English-Thai: Nontri Dictionary
homeless(adj) ไม่มีบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homeless personคนไร้ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homeless boysเด็กชายไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Send these, the homeless #นำส่งผู้ไร้บ้านคนนี้
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน
He's a goddamn homeless bum!ชั้นไม่ใช่คนแบบนั้น นี่นายรู้มั้ย ว่าคนประเภทไหนที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลก
He was just a fellow, a homeless guy that we met in the park.เขาเป็นเพียงเพื่อน, ผู้ชายที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เร
It was Dad. Dressed like a homeless man.พ่อแน่ๆ ผมสาบานได้ ดูซกมกยังกะคนจรจัด
But I did see this homeless woman who froze to death once... just laying there on the sidewalk.แต่ฉันเคยเห็นผู้หญิงเร่ร่อนหนาวตายครั้งหนึ่ง เธอนอนตายอยู่ตรงฟุตบาท
I got that homeless woman on videotape.ฉันถ่ายผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
Even homeless people have accents, Huh?แม้แต่คนจรจัดก็ยังดู ดึงดูดเลยไม่ใช่เหรอ
OK. I'm sure there's a homeless shelter nearby.โอเค ฉันว่าแถวนี้ มีที่พักคนจรจัดอยู่ใกล้ๆ
Item left too long. We give them to homeless shelter.ทิ้งไว้นานเกินไป เอาไปบริจาคแล้ว
What, were you a homeless street urchin? Why didn't you?อะไรนะ คุณเป็นพวกจรจัดข้างถนนหรือไง ทำไมไม่เข้ามากิน?
What would you wanna see a homeless guy for?เธอจะเป็นแฟนกับคนไร้ที่อยู่อาศัย ไปเพื่ออะไรกันยะ

homeless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离失所[liú lí shī suǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄙㄨㄛˇ, 流离失所 / 流離失所] destitute and homeless (成语 saw); forced from one's home and wandering about; displaced
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 飘零 / 飄零] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless
无家可归[wú jiā kě guī, ˊ ㄐㄧㄚ ㄎㄜˇ ㄍㄨㄟ, 无家可归 / 無家可歸] homeless
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, 流浪] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant

homeless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
ホームレス[, ho-muresu] (adj-no) homeless
レゲエおじさん[, regee ojisan] (n) (col) beggar; homeless
一夜乞食[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire
家なき子[いえなきこ, ienakiko] (n) (arch) homeless child
宿無し[やどなし, yadonashi] (n) homeless person; vagabond; tramp
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer
路上生活者[ろじょうせいかつしゃ, rojouseikatsusha] (n) homeless people (living on the street)
喪家[そうか, souka] (n) homeless; family in mourning
無宿[むしゅく, mushuku] (n) homelessness
路上生活[ろじょうせいかつ, rojouseikatsu] (n,vs) living on the street; life on the streets; homelessness

homeless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child FR:
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
ไม่มีบ้าน[adj.] (mai mi bān) EN: homeless FR:
ไม่มีบ้านอยู่[adj.] (mai mi bān ) EN: homeless FR: sans abri
ไม่มีที่อยู่[v. exp.] (mai mī thīy) EN: have no place to live ; be homeless FR:
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng th) EN: stray dog ; homeless wretch ; pariah dog FR: chien errant [m]
ปราศจากที่อยู่อาศัย [v. exp.] (prātsajāk t) EN: be homeless FR: être sans domicile
ไร้ที่อยู่อาศัย [adj.] (rai thīyū-ā) EN: homeless FR:
เร่ร่อน[adj.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray FR: sans-abri

homeless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
obdachlos {adj} | obdachlos werdenhomeless | to be made homeless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homeless
Back to top