ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skinny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skinny*, -skinny-

skinny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skinny (adj.) ผอมมาก See also: เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
skinny (n.) ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
skinny(สคิน'นี) adj. ผอมมาก,หนังหุ้มกระดูก,เหมือนผิวหนัง,เหมือนเปลือก., See also: skinniness n. skinnily adv., Syn. lean,thin
English-Thai: Nontri Dictionary
skinny(adj) หนังหุ้มกระดูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซูบซีด (adj.) very skinny See also: emaciated Syn. ซูบผอม, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย
ผอมแห้ง (adj.) very skinny See also: emaciated Syn. ซูบผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย
ผ่ายผอม (adj.) very skinny See also: emaciated Syn. ซูบผอม, ซูบซีด, ผอมแห้งแรงน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had a girlfriend, she was so skinny. You know how skinny she was?เเฟนผมผอมมาก รู้ไหมว่าผอมแค่ไหน
The skinny guard's getting to be a real pain in the ass.ไอผู้คุมมันทำท่าจะเล่นแง่กับฉัน
That skinny little brat?เด็กเหลือขอผอมแห้งนั่น?
I see a skinny little nobody with no past and no future.ฉันเห็นเด็กผอมแห้งที่ไม่มีใคร ไม่มีแม้แต่อดีตหรืออนาคต
You didn't kill anybody, too skinny for a gangbanger.นายไม่ได้ฆ่าใคร / แถมยังดูบอบบางเกินกว่าที่จะเข้าแกงค์
Two skinny little kids... were fooling around in a pool dunking me and I swallowed some water.เด็กคะนอง 2 คนจับผมกดน้ำ ผมสำลักน้ำ
Yeah, and maybe he'll growfur and a long skinny neck and call you Mama.ใช่, และบางที่พอเขาโตขึ้นและคอยาวขึ้น เขาอาจจะเรียกนายว่าแม่.
You know, for a skinny white ho you're pretty tough.รู้มั้ย ผิวขาวผอมแห้งแบบหล่อนน่ะ อึดน่าดู
Oh, God - say yes, you skinny moron.โอพระเจ้า ตอบตกลงสิยัยกุ้งแห้ง
When I was 13 years old, my dad he was this macho, hot-shot banker guy, and I was just this skinny little kid who'd been caught trying on his mother's shoes one too many times... anyway, my dad said he would rather die than raise a little nellyboyเมื่อตอนผมอายุ 13 ปี พ่อของผม.. เค้าเป็นนายธนาคารหนุ่มรูปหล่อ กล้ามใหญ่ และผมเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึง
But somehow that sick, skinny bastard found a way to get us all fired up from beyond the grave.แต่ยังไงก็ตาม ไอ้แห้งไม้กระดาน... ตายไปแล้วก็ยังทิ้ง เชื้อไฟไว้ให้พวกเราจนได้
Strodey! Get your skinny ass down here!สโทรดี้ ขยับก้นนายลงมานี้

skinny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨头架子[gǔ tou jià zi, ㄍㄨˇ ㄊㄡ˙ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 骨头架子 / 骨頭架子] skeleton; skinny person; a mere skeleton
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 脔 / 臠] skinny; sliced meat

skinny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキニー[, sukini-] (n) skinny
痩せぎす[やせぎす, yasegisu] (adj-na) skinny
痩せこける[やせこける, yasekokeru] (v1,vi) to get too skinny
痩せっぽち[やせっぽち, yaseppochi] (n) skinny person; scrawny person; scarecrow; bag of bones
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile

skinny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight FR: mince ; fin ; étrit
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny FR:
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny FR:
ขี้ก้าง[adj.] (khīkāng) EN: scrawny ; thin as a rail ; skinny FR: maigre comme un clou
ผอม[adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim FR: maigre ; émacié
ผอมแห้ง[adj.] (phømhaēng ) EN: very skinny ; emaciated ; gaunt ; scrawny FR: émacié ; efflanqué
ผอมเหมือนกุ้งแห้ง ; ผอมอย่างกุ้งแห้ง[xp] (phøm meūoen) EN: skinny FR: maigre comme une asperge
เส้นเล็ก[n. exp.] (sen lek) EN: skinny noodle FR:
ซูบผอม[adj.] (sūp phøm) EN: thin ; lean ; skinny ; gaunt ; scrawny ; emaciated FR:

skinny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mager; dünn {adj} | magerer; dünner | am magersten; am dünnstenskinny | skinnier | skinniest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skinny
Back to top