ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-underdog-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น underdog, *underdog*,

-underdog- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something went wrong with Underdog and they couldn't get his head to inflate.คือหมาเป่าลมเป็นไรไม่รู้ เขาทำให้ตัวมันพองไม่ได้
And listen to the crowd as this underdog con team is starting to win them over.ฟังเสียงคนดูสิครับ เมื่อนักโทษทีมรองบ่อนเริ่มได้ใจคนดู
I mean, she's been an outsider and an underdog all of her life.ฉันหมายถึง, เธอก็เป็นทั้งคนนอก และผู้เคราะห์ร้าย ตลอดชีวิตของเธอ
And you know, I thought that you would have known more about being an underdog after you helped us win nationals and had a retarded baby, but you...รู้มั้ย ฉันคิดว่าคูณน่าจะรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ การเสียเปรียบหลังจากคุณช่วยพวกเราชนะ แต่การมีมีเด็กที่ทำให้ช้า แต่คุณ

-underdog- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
คนที่เป็นรอง[n. exp.] (khon thī pe) EN: underdog FR:
พรรคที่เป็นรอง[n. exp.] (phak thī pe) EN: underdog FR:
รองบ่อน[n.] (røngbǿn) EN: underdog FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -underdog-
Back to top