ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tyro

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tyro*, -tyro-

tyro ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tyro (n.) ผู้มาใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
tyro(ไท'โร) n. ผู้เริ่มเรียน,คนใหม่,มือใหม่. pl. tyros, See also: tyronic adj., Syn. tiro.
English-Thai: Nontri Dictionary
tyro(n) คนหัดใหม่,มือใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tyroid; caseousคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดูกอ่อน (n.) tyro (tiro) See also: novice, neophyte, apprentice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tyrone, you know how much I love watching you work.ไทโรน , เจ้าก็รู้ว่าข้าชอบดูเจ้าทำงานพวกนั้น
TYRONE: Good heavens. Are you still trying to win?โอ้ นี่เจ้ายังพยายามจะเอาชนะอยู่อีกงั้นรึ?
You talk to Garbo and Tyrone Power like a loonybird.เธอจะคุยกับ การ์โบ้ และ ไทโรน พาวเวอร์ เหมือนคนต๊อง.
Better bring my cappuccino in a Styrofoam cup, then.สงสัยคงต้องให้เธอเสิรฟด้วยถ้วยกาแฟบุโฟมแล้วล่ะ
I'm gonna seriously wound you with this styrofoam!ฉันจะทำให้เธอบาดเจ็บด้วยโฟมนี่จริงๆด้วย !
Are you mad? You don't know the power of styrofoam!นายล้อเล่นหรือป่าว นายยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวของพลังนั่นเลยสักนิด
It must be made of styrofoam!ไอ่นี่.. มันต้องทำมาจากโฟมใยสังเคราะห์นั่นแน่ๆ..
That styrofoam is wicked stuff.ไอ่โฟมใยสังเคราะห์นั่น มันของชั่วร้ายชัดๆ
And get this! I found some styrofoam and I stuffed it inside which I thought both kind of creative and ironic.ฉันยัดโฟมใยสังเคราะห์ให้นายด้วย
When you're sitting on the side of the road picking up styrofoam and wads of gum, it's time to admit defeat.เวลานั่งอยู่ข้างถนนเก็บกลองโฟม แล้วก็กวาดหมากฝรั่งแบบนี้ ก็น่าจะรับว่าแพ้ได้ละ
I've been throwing styrofoam into the trash since before you were born, and the sky is still blue and the grass is still green.ชั้นทิ้งโฟม มาตั้งแต่ก่อนเธอจะเกิดอีก แต่ฟ้าก็ยังคงฟ้าสดใส ต้นหญ้าก็ยังเขียวขจี
That was the lobster I killed 30 minutes earlier and put in a styrofoam box and placed in the cooler.นั่นน่ะ ลอบสเตอร์ที่เพิ่งฆ่าก่อนหน้านั้นครึ่งชั่วโมง แล้วก็ใส่ไว้กล่องโฟมแล้วก็แช่เย็นไว้

tyro ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酪氨酸[lào ān suān, ㄌㄠˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, 酪氨酸] tyrosine (Tyr), an amino acid

tyro ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新参[しんざん, shinzan] (n,adj-no) newcomer; tyro
トロ箱[トロばこ, toro bako] (n) box for shipping seafood (usually made of styrofoam)
新米[しんまい, shinmai] (exp,n,adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P)
発泡スチロール(P);発砲スチロール(iK)[はっぽうスチロール, happou suchiro-ru] (n) styrofoam; styrene foam; expanded polystyrene; (P)

tyro ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟินเงิน[n. exp.] (foēn ngoen) EN: Pityrogramma calomelanos FR: Pityrogramma calomelanos
รัฐทิโรล[n. prop.] (Rat Thīron ) EN: Land of Tyrol FR: Land du Tyrol [m]
ทิโรล[n. prop.] (Thīron ) EN: Tirol ; Tyrol FR: Tyrol [m]

tyro ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfänger {m}tyro [Am.]; tiro [Br.]
Tyrosin {n} [biochem.]Tyrosine
Styren {n}; Styrol
Styropor {n} [tm]styrofoam
Tiroler {m}Tyrolese

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tyro
Back to top