ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plaything

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plaything*, -plaything-

plaything ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plaything (n.) ของเล่น See also: เครื่องเล่น Syn. toy
plaything (n.) คนที่ถูกหยอกเล่น
English-Thai: Nontri Dictionary
plaything(n) เครื่องเล่น,ของเล่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเล่น (n.) plaything
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Alberto Rose is gonna have to find himself a new plaything on the inside.พ่อคุณอัลเบอโตคนต้องหา ของเล่นใหม่ในคุกแล้วล่ะ
If you recover and live, you'll spend life in prison for murder-- the plaything of monsters.ถ้าคุณรักษาหายแล้ว คุณต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุก ข้อหาฆาตกรรม รับบทอสุรกาย
A plaything for Joffrey to torture or Queen Cersei to torment.เป็นของเล่นให้จอฟฟรีย์ pé n qog le'n hä ·joᶂᶂriy` ใช้ทรมาน cä ·ţrman หรือให้ราชินีเซอร์ซีได้ทำร้ายจนหนำใจ hrwo hä ·racíni śû r` śi dâ·ţṃ r·ayjnhnṃ jä
You are a child's plaything!นายเป็นของเล่นของเด็ก!
Treats a man like a plaything,whether it's my husband or let's say...ยุ่งกับผู้ชายเหมือนเล่นของเล่น ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นสามีชั้น หรือ...
I am not your plaything!I am not your plaything!
I was just getting to know your plaything.ฉันกำลังทำความรู้จักกับของเล่นเธอ
In the meantime, idle hands are the devil's playthings, so, uh, you should get back on the horse and do what you do best.ในขณะเดียวกัน อย่าปล่อยให้เวลามันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เที่ยวให้มันสะใจไปเลย งั้น เอ่อ นายกลับมาทำตัวเหมือนเดิม
People aren't playthings, Annie.ไม่ใช่เลย ดูซิว่าใครกำลังทำเป็นพูดดี
Idle hands are the devil's playthings.มือเปล่านั่นแหละคือมือของปีศาจ
I was her little confidant, her plaything.ข้าเป็นเพื่อนคู่ใจของนาง ของเล่น
Still hiding behind your playthings like a coward.ยังซ่อนอะไรไว้ข้างหลังอย่างคนขี้ขลาด

plaything ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玩器[wán qì, ㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, 玩器] elegant plaything; object to appreciate
玩具[wán jù, ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, 玩具] plaything; toy

plaything ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything
慰み者[なぐさみもの, nagusamimono] (n) (person treated as a) plaything
玩弄物[がんろうぶつ, ganroubutsu] (n) plaything
弄び物;もてあそび物;弄物(io)[もてあそびもの, moteasobimono] (n) plaything; toy
手遊び[てすさび, tesusabi] (n) plaything; play; playing; gambling; (for children) hand games (usu. in conjnction with songs)
遊び道具[あそびどうぐ, asobidougu] (n) plaything; toy

plaything ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของเล่น[n.] (khønglen) EN: toy ; plaything FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ของเล่นเด็ก[n. exp.] (khønglen de) EN: toy ; plaything FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
เครื่องเล่น[n. exp.] (khreūang le) EN: plaything FR: jeu [m] ; jouet [m] ; joujou [m] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plaything
Back to top