ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

t-shirt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *t-shirt*, -t-shirt-

t-shirt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
T-shirt (n.) เสื้อยืดคอกลม แขนสั้นและไม่มีปก
English-Thai: HOPE Dictionary
t-shirt(ที'เชิร์ท) n. เสื้อยืดคอกลมและแขนสั้น, Syn. teeshirt
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
T-shirtทีเชิ้ต [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื้อยืด (n.) T-shirt See also: singlet, tee-shirt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I had one, I'd wear a T-shirt two sizes too small... to accentuate it.ถ้าฉันมีหนึ่งฉันสวมใส่เสื้อยืดสองขนาดเล็กเกินไป ... เพื่อเน้นมัน
But, thankfully, that same day... she entered the Beta Delta Pi wet t-shirt contest... where she was completely hosed down from head to toe.แต่โชคดี ที่ในวันนั้น เธอเข้าแข่งขันสาวเสื้อเีปียกของเบต้า เดลต้า ไพ ซึ่งเธอถูกสายยางฉีดน้ำตั้งแต่หัวจรดเท้า
I'm only wearing a T-shirt and panties.ฉันสวมแค่ทีเชิร์ตและ กางเกงชั้นใน
Uh, black t-shirt and green pants.เอ่อ.. เสื้อยืดดำแล้วก็.. กางเกงเขียวค่ะ.
And she made this T-shirt that says "l heart Aaron"แล้วเธอยังทำเสื้อยืด แล้วเขียนว่า " ชั้นรักแอรอน "
You were wearing a Kristy McNichol T-shirt tan cords and a pageboyรู้สึกว่าเธอจะใส่เสื้อยืด ลายคริสตี้ แม็คนิโคล.. กางเกงสีน้ำตาล ผมบ๊อบเชียว
No standard-issue Tall Oaks T-shirt and no beanie.ไม่ใส่เสื้อทอลโอ๊ค และ ไม่สวมหมวก
I got a Mustang football T-shirt for you, Dexter.ผมมีเสื้อเชิ้ตทีมมัสแตง ให้คุณด้วย เด็กซ์เตอร์
They put 'em in those T-shirt guns and shoot them out at sporting events.เอาใส่ตราปั๊ม แล้วตีแจกตามมหกรรมกีฬา
What do you think? Jeans and a T-shirt today?นายว่าไง เสื้อยืดกางเกงยีนส์มั้ย วันนี้
How about a T-shirt that says, "I'm with stupid"?งั้นเป็นเสื้อยืดเขียนว่า "ฉันอยู่กับไอ้งั่ง" ล่ะเป็นไง
But if I have to wear a T-shirt to be on the team, I'll do that.แบบว่า ผมรักที่นี่ แต่ผมไม่ชอบเสื้อยืด แต่...

t-shirt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt

t-shirt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧縮Tシャツ[アッシュクティーシャツ, asshukutei-shatsu] (n) compressed T-shirt
Tシャツ[ティーシャツ, tei-shatsu] (n) T-shirt; (P)

t-shirt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อยืด[n. exp.] (seūa yeūt) EN: T-shirt ; tee-shirt ; singlet ; jersey ; undershirt ; sweater FR: tee-shirt [m] ; t-shirt [m]
ทีเชิร์ต[n.] (thī-choēt) EN: T-shirt FR: tee-shirt [m] = t-shirt [m] (anglic.)

t-shirt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sweatshirt {n}sweat-shirt
T-Shirt {n}T-shirt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า t-shirt
Back to top