ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slushy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slushy*, -slushy-

slushy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slushy (adj.) เต็มไปด้วยหิมะที่กำลังละลาย See also: ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย Syn. half-frozen, half-melted, mushy
slushy (adj.) ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The slushy war has commenced. And if finn and quinn got nailed, None of us are safe.ถ้าฟินน์กับควินน์แพ้ พวกเราซวยแน่
We were, until we joined glee club. That's why he got a slushy facial, I'm sure of it.ใช่ค่ะ จนเราเข้าชมรมร้องเพลง นั่นเป็นสาเหตุให้เขาโดนสาด หนูแน่ใจ
The slushy incident!นั้นตอนที่ผมจะให้เกิดอุบัติเหตุน้ำหกใส่
You could make a slushy back here.เธอทำให้มันเฉอะแฉะข้างหลังนี่ได้เลยแหละ
I'm gonna get a slushy, ssh!ฉันจะไปกินน้ำเกร็ดหิมะ
Brain freeze from the...slushy.เย็นไปถึงสมอง เวลากินน้ำเกร็ดหิมะ
This isn't a simple spilled slushy.นี่มันไม่ใช่ทำไปด้วยอารมณ์

slushy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥濘む[ぬかるむ, nukarumu] (v5m,vi) to be muddy; to be slushy
泥濘る[ぬかる, nukaru] (v5r,vi) to be muddy; to be slushy
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet

slushy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux

slushy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
matschig {adj} | matschiger | am matschigstenslushy | slushier | slushiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slushy
Back to top