ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*slushy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slushy, -slushy-

*slushy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slushy (adj.) เต็มไปด้วยหิมะที่กำลังละลาย See also: ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย Syn. half-frozen, half-melted, mushy
slushy (adj.) ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna get a slushy, ssh!ฉันจะไปกินน้ำเกร็ดหิมะ
The slushy war has commenced. And if finn and quinn got nailed, None of us are safe.ถ้าฟินน์กับควินน์แพ้ พวกเราซวยแน่
We were, until we joined glee club. That's why he got a slushy facial, I'm sure of it.ใช่ค่ะ จนเราเข้าชมรมร้องเพลง นั่นเป็นสาเหตุให้เขาโดนสาด หนูแน่ใจ
The slushy incident!นั้นตอนที่ผมจะให้เกิดอุบัติเหตุน้ำหกใส่
You could make a slushy back here.เธอทำให้มันเฉอะแฉะข้างหลังนี่ได้เลยแหละ
Brain freeze from the...slushy.เย็นไปถึงสมอง เวลากินน้ำเกร็ดหิมะ
This isn't a simple spilled slushy.นี่มันไม่ใช่ทำไปด้วยอารมณ์

*slushy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet
泥濘む[ぬかるむ, nukarumu] (v5m,vi) to be muddy; to be slushy
泥濘る[ぬかる, nukaru] (v5r,vi) to be muddy; to be slushy

*slushy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux

*slushy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
matschig {adj} | matschiger | am matschigstenslushy | slushier | slushiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *slushy*
Back to top