ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scavenge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scavenge*, -scavenge-

scavenge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scavenge (vi.) ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ Syn. search, seek
scavenge (vt.) ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ See also: รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ
scavenge (vi.) เอาสิ่งสกปรกออก See also: ทำความสะอาด, กวาดขยะ, ขนขยะ
scavenger (n.) คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger (n.) คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ Syn. forager, freeloader, collector, junk dealer
English-Thai: HOPE Dictionary
scavenge(สแคฟ'เวินจฺ) vt.,vi. ขนขยะ,กวาดขยะ,กวาด,ขับแก๊สเผาไหม้ออก,ขับควันออก,กินเนื้อตายเป็นอาหาร,เอาสิ่งสกปรกออก,ค้นหา
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า
English-Thai: Nontri Dictionary
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด
They scavenge for fresh kill.พวกมันมาขุดขุ้ยหาเนื้อศพ
Look, we came into the city to scavenge supplies.ฟังนะ เรามาในเมืองนี่เพื่อมาค้นหาเสบียง
The vatos, they go out, scavenge what they can to keep us going.เธžเธงเธเน€เธงเน‚เธ•เน‰ เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธญเธญเธเน„เธ› เธซเธฒเธ‚เธญเธ‡เธ—เธตเนˆเธˆเธฐเธŠเนˆเธงเธขเนƒเธซเน‰ เธžเธงเธเน€เธฃเธฒเธญเธขเธนเนˆเธฃเธญเธ”เธ•เนˆเธญเน„เธ›
She said she was here to scavenge power.เธอว่า เธอมาที่นี่ เพื่อค้นหาพลังอำนาจ
Actually, I was just thinking we could put one down here, let the kids scavenge through them like hungry pigeons.จริงๆแล้วผมกำลังคิดว่า เราควรเอากล่องนึงไว้นี่ ให้เด็กๆได้มาค้นดู
We'll leave the boy here and scavenge some supplies.เราทิ้งเด็กไว้ที่นี่ แล้วไปคุ้ยหาของกัน
What is that? I'll go and scavenge us up something.มันคืออะไร ฉันจะไปทำอะไรมาให้กิน
Let the humans do the hunting, don't threaten them and they'll let you scavenge their garbage.ให้มนุษย์ไม่ล่าสัตว์ที่ไม่ได้ เป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา และพวกเขาจะช่วยให้คุณ ไล่ขยะของพวกเขา
Scavenge what you can, food supplies, weapons.เอาไปเท่าที่ทำได้ อาหาร อาวุธ
You're a scavenger, Max. You're a maggot.เป็นคนเก็บขยะรึไง แม็กซ์ คูณเหมือนตัวหนอน
We've lived too long as scavengers. I believe this is yours.พวกเราอยู่แบบผู้ที่ไล่ความชั่วร้ายมานานแล้ว ฉันคิดว่านี่เป็นของคุณ

scavenge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, 自由基清除剂 / 自由基清除劑] radical scavenger

scavenge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation

scavenge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk) EN: scavenger ; detritivore FR:

scavenge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scavenge
Back to top