ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satanic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satanic*, -satanic-

satanic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satanic (adj.) เกี่ยวกับซาตาน See also: เป็นลักษณะของซาตาน, ชั่วร้าย Syn. evil, malicious, vicious
satanically (adv.) อย่างชั่วร้าย See also: อย่างเลวทราม
English-Thai: HOPE Dictionary
satanic(เซแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับซาตาน,ชั่วร้าย., Syn. satanical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got the faces of 10 missing persons taped to your wall, along with a whole lot of satanic mumbo jumbo.คุณมีใบหน้าของผู้สุญหาย 10 คนติดบนผนัง กำกับด้วยคาถาสะกดซาตานมากมาย
You know, like satanic cult ritual stuff.แบบว่า พิธีบูชาซาตานอะไรพวกนั้นนะครับ
Along with every satanic power of the enemy...พลังทั้งปวงแห่งซาตานผู้เป็นศัตรู... ....
Stop it! That is a satanic sound!หยุดร้องเสียงซาตานนั่นซะที!
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก
That satanic pony was there as well!Fork held facing me!
I can't rest until I can prove Chuck is still his satanic self.ฉันจะพักไม่ได้ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าชัคยังเป็นชัคที่ร้าจกาจคนเดิม
I saw a lot of this sort of stuff in the late '80s, when the satanic cults were all the rage.ฉันเคยเห็นอะไรแบบนั้มาเยอะ ในปีท้ายๆของยุค 80น่ะ เมื่อตอน ลัทธิซาตาน พวกนั้นทั้งหมดเป็นปฟชั่น
You know, there were rumors of satanic rites being performed at Byberry Hospital in Pennsylvania, which is also an abandoned asylum.รู้มั้ย,มีข่าวลือเกี่ยวกับ การกลับมาใหม่ของลัทธิบูชาซาตาน ที่โรงพยาบาลบายเบอรี ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งมันเป็นNโรงพยาบาลคนบ้่าที่ถูกทิ้งร้างแล้ว
All important holidays in the Satanic calendar for sacrifices.ทั้งหมดเป็นหยุดที่สำคัญในปฏิทินนรก เพื่อทำการบูชายัญ
Ok, I thought we were moving away from the satanic killings.โอเค ฉันคิดว่าเราตัดเรื่อง การฆ่าเพื่อบูชาซาตานไปแล้วซะอีก
Most importantly, this unsub is working according to a specific timetable that corresponds with the satanic calendar, and he has plans to kidnap another victim before the end of today.ที่สำคัญที่สุดคือ อันซับคนนี้ลงมือ ตามตารางเวลาที่แน่นอน ซึ่งตรงกับวันที่เกี่ยวกับซาตาน และเขาวางแผนที่จะลักพาตัว เหยื่ออีกคนก่อนที่จะหมดวันนี้

satanic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie)
悪魔派[あくまは, akumaha] (n) Satanic school

satanic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคกลัวซาตาน[n. exp.] (rōk klūa Sā) EN: Satanophobia ; Satan fear ; Satanic control fear ; devil fear ; Satan phobia ; Satanic control phobia FR:

satanic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
satanisch {adj} | satanischer | am satanischstensatanic | more satanic | most satanic
Teufelsnachtschwalbe {f} [ornith.]Satanic Nightjar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satanic
Back to top