ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barred*, -barred-

barred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barred (n.) ซึ่งมีแถบสี Syn. banded, striped
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น
He's barred for life.ห้ามนายคนนี้ เข้าร้านอีกชั่วชีวิต
Bryan says, if you ever act like this again you are barred for life.ไบรอันบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้อีก ทีหลังก็ไม่ต้องมากินร้านนี้
We have barred the gates but cannot hold them for long."พวกเราลงสลักประตู... .. .....
So we barred all the windows, welded all the doors shut except for one entrance.เธ”เธฑเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™ เธžเธงเธเน€เธฃเธฒเธ›เธดเธ”เธซเธ™เน‰เธฒเธ•เนˆเธฒเธ‡เธ—เธธเธเธšเธฒเธ™ เธ›เธดเธ”เธ•เธฒเธขเธ›เธฃเธฐเธ•เธนเธ—เธธเธเธ”เน‰เธฒเธ™ เน€เธซเธฅเธทเธญเน„เธงเน‰เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ—เธฒเธ‡เน€เธ‚เน‰เธฒเธ›เธฃเธฐเธ•เธนเน€เธ”เธตเธขเธง
I thought I barred you for life.แกห้ามเข้าที่นี่ไม่ใช่เหรอ
We were barred from the Plaza for years.ฉันถูกห้ามจาก พลาซ่ามาเป็นปี
A building which we've all been barred from ever entering again?แถมเป็นตึกที่เราโดนห้ามเข้าด้วย
These weren't here before. They've barred the passage. They can't bar our passage.ก่อนหน้านี้ไม่มีไอ้นี่\ พวกเขาปิดทางไว้ เขาปิดทาง เราไม่ได้ดอก
The CIA is barred from domestic investigation.ซีไอเอไม่ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องในประเทศ
Well, the stash house is fortified-- barred windows, steel doors.รังมันอย่างกับป้อมทหาร หน้าต่างปิดตาย ประดูเหล็ก
If the National Show Choir Board of Review gets wind of this, we could be barred from competing.ถ้ากรรมการการแข่งขันระดับชาติรู้เข้า เราอาจถูกห้ามแข่งได้

barred ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒旋星系[bàng xuán xīng xì, ㄅㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 棒旋星系] barred spiral galaxy

barred ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby
バードホッグフィッシュ[, ba-dohoggufisshu] (n) barred hogfish (Bodianus scrofa)
ハクセイハギ[, hakuseihagi] (n) barred filefish (Cantherhines dumerilii)
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae)
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula)
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa)
リュウグウベラ[, ryuuguubera] (n) Christmas wrasse (Thalassoma trilobatum); green-barred wrasse; ladder wrasse

barred ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาราจักรแบบกังหันมีแกน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: barred spiral galaxy FR:
คาดอายุความ[v. exp.] (khāt āyukhw) EN: be barred by prescription FR:
คาดอายุความ[adj.] (khāt āyukhw) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations FR:
หมดอายุความ[adj.] (mot-āyu khw) EN: barred by prescription FR:
นกเขาชวา[n. exp.] (nokkhao Cha) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
นกเขาลายใหญ่[n. exp.] (nokkhao lāi) EN: Barred Cuckoo-Dove ; Barred Cuckoo Dove FR: Phasianelle onchall [f] ; Colombe à longue queue [f]
นกเขาเล็ก[n. exp.] (nokkhao lek) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
นกเค้าแมว ; นกเค้าโมง[n. exp.] (nok khao ma) EN: Asian Barred Owlet FR: Chevêchette cuculoïde [f] ; Chevêchette barrée [f]
นกเค้าโมง ; นกเค้าแมว[n. exp.] (nok khao mō) EN: Asian Barred Owlet FR: Chevêchette cuculoïde [f] ; Chevêchette barrée [f]
นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา[n. exp.] (nokkhao yai) EN: Barred Eagle Owl ; Malay Eagle Owl FR: Grand-duc bruyant [m] ; Grand-duc de Malaisie [m]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok) EN: Barred Buttonquail ; Common Bustard-Quail FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]
ผีเสื้อฟ้าขีดหกลายเข้ม[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Barred Lineblue FR:
หมดอายุความ[v.] (mot-āyu khw) EN: lapse by prescription ; become statute-barred FR:
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ[n. exp.] (nok krajit ) EN: Two-barred Warbler FR: Pouillot à deux barres [m] ; Pouillot à pattes sombres [m] ; Pouillot ardoisé [m]
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม[n. exp.] (nok krajit ) EN: Buff-barred Warbler ; Orange-barred Leaf Warbler FR: Pouillot élégant [m] ; Pouillot à bandes dorées [m] ; Pouillot à barres orange [m]

barred ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brasilkauz {m} [ornith.]Rusty Barred Owl
Schefflerkauz {m} [ornith.]Eastern Barred Owlet
Gitterfenster {n}barred window
Sperbergrasmücke {f} [ornith.]Barred Warbler (Sylvia nisoria)
Bindentinamu {m} [ornith.]Barred Tinamou
Prinzenbussard {m} [ornith.]Barred Hawk
Celebeswespenbussard {m} [ornith.]Barred Honey Buzzard
Sperberwaldfalke {m} [ornith.]Barred Forest Falcon
Fidschiralle {f} [ornith.]Barred Wing Rail
Zebraralle {f} [ornith.]Barred Rail
Katharinasittich {m} [ornith.]Barred Parkeet
Streifenkauz {m} [ornith.]Barred Owl
Bennettschwalm {m} [ornith.]Barred Owlet-Nightjar
Grünschnabel-Faulvogel {m} [ornith.]Barred Puffbird
Bindenbaumsteiger {m} [ornith.]Barred Woodcreeper
Bindenameisendrossel {f} [ornith.]Barred Ant-trush
Bindenwollrücken {m} [ornith.]Barred Antshrike
Cuzcowergspecht {m} [ornith.]Fine-barred Piculet
Damarabindensänger {m} [ornith.]Barred Camaroptera
Bindenschmuckvogel {m} [ornith.]Barred Fruiteater
Middendorfflaubsänger {m} [ornith.]Two-barred Greenish Warbler
abgesperrt; verriegelt; blockiert {adj}barred

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barred
Back to top