ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pretended

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pretended*, -pretended-

pretended ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pretended (adj.) ที่เสแสร้ง Syn. feigned, assumed, counterfeit
pretendedly (adv.) อย่างเสแสร้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pretended rightสิทธิที่แอบอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You fired the gun in the dark, and missed, so you pretended he was dead that's how you were able to kill him later, unobserved.คุณยิงปืนตอนที่มืดและพลาด ดังนั้นคุณจึงแกล้งทำเป็นว่าเขาตายแล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่คุณสามารถที่ จะฆ่าเขาหลังจากนั้นโดยไม่มีใครสังเกต
He pretended he was eating cow flops and rat guts in blueberry sauce.แต่ติ๊งต่างเป็นว่ากำลังกินขี้วัว และไส้หนูในน้ำซ้อสบลูเบอร์รี่
I pretended I didn't know who he was.ฉันทำเป็นว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
I pretended to fall asleep during the massage.ฉันแกล้งทำเป็นหลับ ตอนที่เขากำลังนวด
... thebabystartedcrying, then Larry pretended he was asleep.... ลูกก็เริ่มงอแง แล้วลาร์รี่ก็แกล้งทำเป็นหลับแล้ว
It has given me the time to think of many things, including why you pretended not to speak English.ให้เวลากับฉันได้ คิดทบทวน ทุกๆสิ่งทุกอย่าง รวมทั้ง ว่าทำไมท่านถึงไม่ยอมพูด ภาษาอังกฤษ
I pretended I was asleep and he's already snoring.ฉันแกล้งทำเป็นนอนหลับ ตอนที่เขานอนกรนเบาๆอยู่ข้างๆฉัน ช่างดูน่าขันจริงๆเลย
I never pretended to be somebody else. It's been me all along.ฉันไม่เคยเสแสร้งว่าฉันคนอื่น มันเป็นตัวฉันมาโดยตลอด
You pretended to be gay, had came out to your parents, just so you could fuck me!นายบอกทุหคนว่าเป็นเกย์ มีอะไรกับเพื่อนฉัน เปิดตัวกับพ่อแม่ แถมยังมีเซ็กส์กับฉันอีก
I pretended to be bad at math so that you'd help me.ฉันแกล้งทำเป็นอ่อนเลข แล้วก็ให้คุณติวให้ฉัน
You pretended not to know him, but you knew his zip code.แต่เธอรู้รหัสบัตรของเขา
But just wanted to see what you were going to do so I pretended not to knowแต่อยากจะดูว่าคุณจะทำยังงัย ก็เลยแก้เป็นไม่รู้

pretended ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, 假仁假义 / 假仁假義] hypocrisy; pretended righteousness

pretended ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
似非;似而非[えせ, ese] (adj-na,n,pref) false; would-be; sham; pretended; mock; spurious; pseudo; quasi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pretended
Back to top