ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pancake-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pancake, *pancake*,

-pancake- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมโก๋ (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour
โก๋ (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour Syn. ขนมโก๋
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House,แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ
One gift certificate to the Walker Brothers Pancake House.ของขวัญอีกชิ้นรับรองจากบ้านแพนเค้กของพี่น้องบราเธอร์ส
All right, one elephant pancake coming up.ตกลง แพนเค้กรูปช้างได้เลย
I threw a pancake in the river,a-a pancake!ผมโยนแพนเค้ก ลงไปในแม่น้ำ แพนเค้ก
The pancake you made last time, can you make it smaller?แพนเค้กที่คุณทำครั้งสุดท้าย คุณทำมันให้เล็กกว่านั้นได้ไหม?
Well, how could he? You plan every pancake breakfast.เค้าจะทำอยางงั้นได้ไงล่ะ ในเมื่อ คุณดูแลเรื่องแพนเค้กทุกเช้า
You didn't forget anything in the pancake recipe you gave me?เธอ แพนเค้กอะ เธอลืมใส่อะไรลงไปรึเปล่า
And they sell the pancake mix.แล้วก็ มันมีขายน่ะ แป้งผสมแพนเค้กน่ะ
It's like when people see Jesus in a pancake or something.มันเหมือนที่ มีภาพพระเจ้าใน ลายแพนเค้ก
And I used to be the best server at our church pancake night.และฉันเคยเป็นสาวเสริฟมือดี ในงานเลี้ยงแพนเค้กที่โบสถ์
And I also have some things in the garage for the rummage sale, and I am also available to run the next Sunday school pancake breakfast.แล้วยังมีของบริจาคในโรงรถ และอยากอาสาทำแพนเค้ก เป็นอาหารเช้าให้กับที่โรงเรียนวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะ
I can keep them warm with this beret that I thoroughly laundered and pressed into service as a pancake cozy.ฉันใช้หมวกเบเร่ต์ที่ซักอย่างสะอาด และรีด เก็บฉี่ให้นายได้

-pancake- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop)
パンケーキ[, panke-ki] (n) pancake
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki
平落[ひらおち, hiraochi] (n) pancake (landing)
鯛焼き;鯛焼[たいやき, taiyaki] (n) fish-shaped pancake filled with bean jam

-pancake- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้อง[n.] (beūang) EN: Thai crispy pancake FR:
เบื้องญวน[n.] (beūangyūan ) EN: Vietnamese crispy pancake ; bánh xèo FR:
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: Thai pancake FR:
ขนมเบื้อง[n.] (khanombeūan) EN: Thai crispy pancake FR:
ขนมเบื้องไทย[n.] (khanombeūan) EN: Thai crispy pancake FR:
ขนมเบื้องญวน[n.] (khanombeūan) EN: Vietnamese crispy pancake ; bánh xèo FR:
ขนมฝักบัว[n. exp.] (khanom fakb) EN: Thai pancake FR:
ขนมครกม้วน[n. exp.] (khanomkhrok) EN: coconut pancake FR:
ขนมโก๋[n. exp.] (khanom kō) EN: Chinese pancake made of rice-flour FR:
ขนมถังแตก[n. exp.] (khanom than) EN: pancake with coconut ; sweet cake FR:
ขนมโตเกียว[n. exp.] (khanom Tōkī) EN: Tokyo pancake sausage roll ; stuffed mini pancake FR:
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries FR:
แป้งจี่[n. exp.] (paēngjī) EN: deep-fried pancake FR:
แพนเค้ก[n.] (phaēnkhēk) EN: pancake FR: crêpe [f]
โรตี[n.] (rōtī) EN: Indian pancake ; Thai flat-bread dessert FR:

-pancake- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pancake-
Back to top