ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toaster*, -toaster-

toaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toaster (n.) เครื่องปิ้งขนมปัง See also: เตาปิ้งหรือขนมปัง
toaster (n.) ผู้ดื่มอวยพร See also: ผู้เชิญให้ดื่มอวยพรเจ้าภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
toaster(n) เครื่องปิ้งขนมปัง,เตาปิ้ง,คนดื่มอวยพร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องปิ้งขนมปัง (n.) toaster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except maybe for a toaster or something.ยกเว้นบางทีอยากกิน ขนมปังปิ้งหรืออะไรก็ตาม
You forgot to put the toaster on the ledge.You forgot to put the toaster on the ledge.
She's totally rich because her dad invented Toaster Strudel.หล่อนรวยมาก เพราะพ่อของเธอประดิษฐ์เครื่องปิ้ง สตรูเดิล
And I don't think my father, the inventor of Toaster Strudel, would be too pleased to hear about this.และหนูไม่คิดว่าคุณพ่อ ที่เป็นคนประดิษฐ์เครื่องปิ้งขนมปัง จะยินดีที่ได้ฟังเรื่องนี้
The bank would have given you a heck of a toaster if you'd kept that in a savings account.ธนาคารคงให้เครื่องปิ้งขนมปังแน่ ถ้าคุณเอาเงินนั่นฝากไว้ในบัญชีประจำ
What do I need a toaster for?ฉันจะเอาเครื่องปื้งขนมปังมาทำไม
We've put a few toaster waffles aside for winter.เราเก็บวาฟเฟิลเอาไว้สำหรับหน้าหนาวน่ะ
You know, I can't afford all these toaster waffles.รู้ไหม ฉันซื้อมันทั้งหมดไม่ไหวหรอก
So we're good with the toaster waffles, right? Dave?งั้นพวกเราก็เอาทั้งหมดนี้ได้ใช่มั้ยฮะ เดฟ
Ls it because of toaster waffle overload? Or a rigorous tour schedule?ใช่เพราะ กินวัฟเฟิลมากเกินไป หรือตารางทัวร์ที่หนักเกินไป
What you've been through, you're gonna be able to eat nails and crap out a toaster oven.ใช่ ก็อย่างที่ผมบอกเจ้าหน้าที่... ฉันจะรู้ได้ไงว่านายพูดความจริง
He stays in the toaster till he can throw a punch.เขาต้องอยู่ในตู้อบเด็กทารก จนกว่าเขาจะเคลื่อนไหวตัว

toaster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーブントースター[, o-bunto-suta-] (n) oven toaster; toaster oven

toaster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang pi) EN: toaster FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
เตาปิ้งขนมปัง[n.] (tao ping kh) EN: toaster FR: grille-pain [m]

toaster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toaster {m} | Toaster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toaster
Back to top