ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ligament*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ligament, -ligament-

*ligament* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ligament (n.) เครื่องพันธนาการ See also: เครื่องผูกมัด Syn. tie, bond
ligament (n.) เอ็น See also: เส้นเอ็น
English-Thai: HOPE Dictionary
ligament(ลิก'กะเมินทฺ) n. เอ็น,เอ็นยึด,เอ็นขึง,สายขึง., See also: ligamentous adj. ดูligament ligamental adj. ดูligament ligamentary adj. ดูligament
English-Thai: Nontri Dictionary
ligament(n) เอ็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ligamentเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
Ligamentsเอ็นยึด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอ็นยึด (n.) ligament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She ruptured a cross ligament in her knee.หมอบอกว่าเส้นเอ็นไขว้ทีหัวเข่าของเธอฉีกขาด
Like my contract with the braves and my ligament injury, like how i tasted and came close to greatness.เธอทิ้งส่วนสำคัญไป\ เช่นผมเซ็นสัญญากับทีมเบรฟว์ และผมบาดเจ็บที่เอ็น ดังเช่นประสบการณ์และความเป็นมา กับความยิ่งใหญ่อย่างละเอียด
Kobe Bryant tore his ligament in his knee. Out for the season.โกเบ ไบอัล ล้มกระแทก ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า ต้องเลิกเล่นฤดูกาลนี้
We start ... with cutting the ligament patelar.เราเริ่มจาก... ผ่าตัดเอาเส้นเอ็นกระดูกสะบ้า
The ligaments of the knee caps.บริเวณช่วงหัวเข่าออกก่อน
The C2 vertebra rotated laterally while the ligaments and facets of the transverse processes were subluxed and locked.กระดูกส่วน C2 หมุนได้รอบ ขณะที่เส้นเอ็นและด้านหน้า หมุนได้ทิศตามขวางเคลื่อนที่ไป และถูกล็อคเอาไว้
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้
I was excited Brad asked me to be his partner after his original partner got mono his replacement partner tore a ligament, and nobody answered his ad.หนูตื่นเต้น ที่แบรดชวนหนู.. ..หลังจากคนก่อน ของเขาป่วย และคนที่มาแทน ยังเจ็บเอ็นอีก..
I'll have to sever the ligaments below the kneecap, cut above the tibia he's going to lose his lower leg.ฉันต้องตัดแยกเอ็นใต้กระดูกหัวเข่า และก็ด้านบนหน้าแข้ง เขากำลังจะเสียขาส่วนล่างไป
Drafted as a top pitching prospect, till he tore a ligament in his arm in double-A ball in '07.ถูกคัดเลือกเป็นตัวขว้างที่น่าจับตามอง จนกระทั่งเอ็นแขนของเขาขาด ในการแข่ง AAในปี '07
That should be more than enough to crush the resistance from the ligaments and intervertebral fibrocartilage and cause the avulsion fractures.นั่นก็เพียงพอที่จะให้เกิดแรงกระแทก ที่มากเกินกว่าความต้านทานของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ และกระดูกอ่อนระหว่างกระดูกสันหลัง

*ligament* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韧带[rèn dài, ㄖㄣˋ ㄉㄞˋ, 韧带 / 韌帶] ligament

*ligament* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じん帯;靭帯;靱帯[じんたい, jintai] (n,adj-no) ligament
歯根膜[しこんまく, shikonmaku] (n) periodontal membrane; periodontal ligament
間膜[かんまく, kanmaku] (n) ligament

*ligament* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นยึด[n.] (en yeut) EN: ligament FR: ligament [m]
เอ็นยึดข้อ[n. exp.] (en yeut khø) EN: ligament FR: ligament [m]
เอ็นยึดเลนส์[n. exp.] (en yeut len) EN: suspensory ligament FR:

*ligament* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Band {n}; Ligament
Bänderriss {m} [med.]torn ligament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ligament*
Back to top