ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ligament-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ligament, *ligament*,

-ligament- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She ruptured a cross ligament in her knee.หมอบอกว่าเส้นเอ็นไขว้ทีหัวเข่าของเธอฉีกขาด
Like my contract with the braves and my ligament injury, like how i tasted and came close to greatness.เธอทิ้งส่วนสำคัญไป\ เช่นผมเซ็นสัญญากับทีมเบรฟว์ และผมบาดเจ็บที่เอ็น ดังเช่นประสบการณ์และความเป็นมา กับความยิ่งใหญ่อย่างละเอียด
Kobe Bryant tore his ligament in his knee. Out for the season.โกเบ ไบอัล ล้มกระแทก ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า ต้องเลิกเล่นฤดูกาลนี้
We start ... with cutting the ligament patelar.เราเริ่มจาก... ผ่าตัดเอาเส้นเอ็นกระดูกสะบ้า
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้
Drafted as a top pitching prospect, till he tore a ligament in his arm in double-A ball in '07.ถูกคัดเลือกเป็นตัวขว้างที่น่าจับตามอง จนกระทั่งเอ็นแขนของเขาขาด ในการแข่ง AAในปี '07

-ligament- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じん帯;靭帯;靱帯[じんたい, jintai] (n,adj-no) ligament
歯根膜[しこんまく, shikonmaku] (n) periodontal membrane; periodontal ligament
間膜[かんまく, kanmaku] (n) ligament

-ligament- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นยึด[n.] (en yeut) EN: ligament FR: ligament [m]
เอ็นยึดข้อ[n. exp.] (en yeut khø) EN: ligament FR: ligament [m]
เอ็นยึดเลนส์[n. exp.] (en yeut len) EN: suspensory ligament FR:

-ligament- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Band {n}; Ligament
Bänderriss {m} [med.]torn ligament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ligament-
Back to top