ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laid-back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laid-back*, -laid-back-

laid-back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laid-back (adj.) ไม่สะทกสะท้าน See also: หนักแน่น, แน่วแน่ Syn. composed, equable, imperturbable, level-headed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That whole "accepting fate" rap of yours is far too laid-back for a dead chick.ไอ้ความคิดไร้สาระเกี่ยวกับ "ยอมรับในโชคชะตา" มันเวอร์เกินไปสำหรับหญิงสาวที่ใกล้จะตาย
Mr Dennison, would you care to share... your California, laid-back, tie-dyed point of view?คุณ เดนนิสัน, คุณควรจะเอาใจใส่เกี่ยวกับในที่ๆคุณอยู่, ที่ๆคุณจากมานั้น,ทำให้ทัศนคติของคุณที่จำกัด?
You seem pretty laid-back.คุฯดูเหมือนจะเป็นคนสบายๆ อย่างไทป์บี

laid-back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle)

laid-back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laid-back
Back to top