ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horrified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horrified*, -horrified-

horrified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horrified (adj.) น่าหวาดกลัว See also: น่าตกใจ Syn. aghast, appalled Ops. lovely, pleasant
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนพองสยองเกล้า (v.) be horrified See also: be horrible, be dreadful, recoil, draw back interior Syn. น่ากลัว, สยองขวัญ
สยดสยอง (v.) be horrified See also: be horrible, be dreadful, recoil, draw back interior Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to admit, I was mildly horrified when Aaron didn't immediately ask me to be his girlfriend.ชั้นต้องยอมรับ, ชั้นออกจะเกร็งๆ ทำไมแอรอนไม่ขอชั้น เป็นแฟนเขาทันที
Alice, I'm horrified you had to see this. Let's go.อลิซ, สยองแทนที่คุณต้องมาเห็น ไปกันเถอะ
Incidentally, my father is horrified I'm going to cooking school.และเพราะเรื่องนี้ พ่อฉันกังวลเรื่องที่ฉันไปเรียนทำอาหาร
You remember how horrified Nayak was when we told him his patients were dying?คุณจำได้มั้ยว่านาแยค มีความตื่นกลัวมากแค่ไหน เมื่อเขาถูกบอกว่า คนไข้ของเขาตายไป?
Maybe you're horrified by all of this. Or maybe you're not.บางทีเธออาจกลัวเราทั้งหมด หรือบางทีอาจจะไม่
"I am so horrified by what's happened to you,ฉันกังวลใจมาก ที่เกิดเรื่องนี้กับคุณ
I am just horrified for you and your family.ฉันกลัวแทนเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอจริงๆ
My wife, who had no idea of my criminal activities, was horrified to learn what I had done.ภรรยาของผม ผู้ซึ่งไม่รู้เรื่อง เกี่ยวกับอาชกรรมของผม หวาดกลัวที่จะรู้ถึงสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
But we are all horrified by what happened.แต่เราตกใจในเรื่องที่เกิดขึ้น
The system is still down, thanks to yours truly, which I'm horrified about.ระบบยังล่มอยู่ ขอบคุณที่เชื่อถือกัน หลังจากที่ชั้นสติแตกก่อนหน้านี้
Horrified by his creation, he tried to destroy me.ด้วยความกลัวของคนที่สร้างข้าขึ้น เขาพยายามที่จะทำลายข้า
The point is, she's horrified. She has to look away.แต่ชื่อฟังไม่ค่อย จะเป็นมงคลเท่าไหร่

horrified ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 竦] horrified; incite; raise

horrified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n,vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P)
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror

horrified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horrified
Back to top