ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handicraft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handicraft*, -handicraft-

handicraft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handicraft (n.) หัตถกรรม See also: งานฝีมือ Syn. craft, handiwork
handicraftsman (n.) ช่างฝีมือ See also: ช่างหัตถกรรม Syn. craftsman
English-Thai: HOPE Dictionary
handicraft(แฮน'ดีคราฟทฺ) n. การฝีมือ,หัตถกรรม., Syn. handcraft., See also: handicraftship n.
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ,ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
English-Thai: Nontri Dictionary
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
handicraftหัตถกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handicraftศิลปหัตถกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฝีมือ (n.) handicraft See also: handwork, craftsmanship, manual skill, dexterity, workmanship
หัตถกรรม (n.) handicraft
หัตถกิจ (n.) handicraft See also: manufacture, manual labour Syn. การฝีมือ, การช่าง
หัตถศึกษา (n.) handicraft See also: handcraft
หัตถศึกษา (n.) handicraft education
มาลากรรม (n.) handicraft of arranging and sewing flowers together See also: garland making
มาลากรรม (n.) handicraft of arranging and sewing flowers together See also: garland making
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Handicrafts, Miss Lita calls them.ของทำมือ คุณลิต้าเรียกงั้น

handicraft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工艺品[gōng yì pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, 工艺品 / 工藝品] handicraft article; handiwork
手工业[shǒu gōng yè, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 手工业 / 手工業] handicraft
手工艺[shǒu gōng yì, ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 手工艺 / 手工藝] handicraft; arts and crafts

handicraft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンディクラフト[, handeikurafuto] (n) handicraft
手工業[しゅこうぎょう, shukougyou] (n) handicraft industry
工作[こうさく, kousaku] (n,vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P)
工芸品[こうげいひん, kougeihin] (n) handicraft; industrial art object
手工[しゅこう, shukou] (n) handicrafts
手工芸[しゅこうげい, shukougei] (n) handicrafts
手細工[てざいく, tezaiku] (n) handiwork; handicraft; homemade
手芸[しゅげい, shugei] (n) handicrafts
手芸品[しゅげいひん, shugeihin] (n) handicrafts; hand-crafted goods
技芸[ぎげい, gigei] (n) arts; crafts; handicrafts
美術工芸[びじゅつこうげい, bijutsukougei] (n) arts and crafts; artistic handicraft; fine and applied art
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานฝีมือ English: handicraft

handicraft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; crafts ; manufacture FR: artisanat [m]
งานฝีมือ[n.] (ngān fīmeū) EN: handicraft ; craft ; art FR: artisanat [m] ; art [m]
งานหัตถกรรม[n.] (ngān hattha) EN: handicraft ; manufacture FR: artisanat [m]
เครื่องหัตถกรรม[n. exp.] (khreūang ha) EN: handicrafts FR:
ศิลปหัตถกรรม[n.] (sinlapahatt) EN: handicrafts FR:

handicraft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwerkskammer {f}chamber of handicrafts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handicraft
Back to top