ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savory*, -savory-

savory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savory (adj.) มีรสชาติ See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน Syn. palatable, pleasing, appetizing
savory (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savory (n.) พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
English-Thai: HOPE Dictionary
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as soon you've prepared a nutritious yet savory meal that I'm about to eat, you can listen to whatever you like.ถ้าลูกมาช่วยแม่ทำกับข้าวบ้าง อยากฟังอะไรก็ตามใจจ้ะ
Dwarves and others of a less than savory nature.Dwarves and others of a less than savory nature.
But in the tiniest of doses, a savory addition to any wine-based sauce.แต่หยดนิดเดียว ก็เพิ่มรสชาติให้ซอสใส่ไวน์
Savory and sweet pies, as you'll see.หวานลิ้น เลิศรส คุณจะได้รับรู้
Over the years, he's uncovered a lot of unsavory stories about terror that have upset certain Western governments and...หลายปีที่ผ่านมา เข้าได้เปิดเผย เรื่องราวที่ไม่น่าพึงใจหลายเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งได้ทำให้รัฐบาลทางตะวันตกไม่พอใจและ...
I mean, pardon me for saying it, Casey, but at least on paper, you're kind of an unsavory dude.แต่ถ้าดูตามเอกสารแล้ว คุณก็แค่คนจืดชืดคนนึง
That's an unsavory world.นั่นเป็นโลกที่น่ารังเกียจมาก และผมขอเดิมพันกับคุณได้เลยว่าคณะลูกขุนจะเห็นด้วย
I'm afraid they're a bunch of real unsavory types, Ms. Parsons.I'm afraid they're a bunch of real unsavory types, Ms. Parsons.
Unsavory character, but I think he can get us what we need.แม้จะไม่ใช่แบบที่ผมชอบ แต่ผมคิดว่า เราสามารถหาสิ่งที่เราอยากเจอได้
Yes, ma'am. I'd like to report some unsavory characters wandering around downtown.ผมอยากจะรายงานเกี่ยวกับบุคคลน่าสงสัย ที่กำลังเตร่อยู่ย่านกลางเมือง
Doing some pretty unsavory things.ปฏิบัติการลับอิสระ ทำสิ่งที่น่ารังเกียจหลายอย่าง
You know my manners are impeccable, even if it means crossing into unsavory areas to give you a baby gift.เธอก็รู้ว่าฉันมารยาทดีมาก แม้ว่าหมายถึงการเข้ามาในบริเวณไม่น่าพอใจ ก็เพื่อให้ของขวัญแก่ลูกเธอ

savory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香薄荷[xiāng bò he, ㄒㄧㄤ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, 香薄荷] savory (herb)
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular

savory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セイボリー[, seibori-] (n) savory (herb)
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P)
セボリー[, sebori-] (n) savory; savoury
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour

savory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกงพะแนงไก่[n. exp.] (kaēng phana) EN: savory curry with chicken FR:
แกงพะแนงเนื้อ[n. exp.] (kaēng phana) EN: savory curry with beef FR:
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves FR:
มีรสชาติ[adj.] (mī rotchāt) EN: savoury ; savory (Am.) ; flavourful ; flavorful (Am.) FR:
พะแนงเนื้อ[n. exp.] (phanaēng ne) EN: savoury beef curry ; savory beef curry (Am.) FR:
แซบ = [แซ่บ][adj.] (saep) EN: delicious ; tasty ; savory ; palatable ; appetizing FR: bon ; appétissant
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: savory ; garnished ; decorated FR:
เทียนแก้ว[n. exp.] (thīen kaēo) EN: savory bean dumpling in bean flour gelatin FR:
เทียนสบัดงา[xp] (thīen sabat) EN: chewy sticky rice flour dumpling stuffed with savory bean paste coated with sesame FR:
อูมามิ[n.] (ūmāmi) EN: umami ; pleasant savory taste FR:
ชนักติดหลัง[n. (loc.)] (chanaktitla) EN: unsavory past FR:
ปร่า[adj.] (prā) EN: unpalatable ; untasty ; unsavoury ; unsavory (Am.) FR:

savory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salzgebäck {n}savoury biscuit [Br.]; savory snacks [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savory
Back to top