ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gelatin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gelatin*, -gelatin-

gelatin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gelatin (n.) วุ้น See also: เจลาติน, เจล Syn. jelly
gelatinize (vt.) ทำให้เป็นวุ้น See also: กลายเป็นวุ้น Syn. congeal, jell
gelatinous (adj.) ซึ่งเป็นเมือก See also: เหมือนน้ำมูก Syn. jellied
English-Thai: HOPE Dictionary
gelatin(เจล'ละทิน) n. โปรตีนวุ้นที่ได้จากการเคี่ยวหนังหรือกระดูกสัตว์., Syn. gelatine
English-Thai: Nontri Dictionary
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gelatinเจละติน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gelatinเจลาติน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which side is the gelatin on?ด้านไหนที่มี เจลาติน เคลือบไว้นะ ?
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้
(Bavaroise - a cold gelatin and whipped cream dessert)- ฉันเอาพุดดิ้ง! - ฉันเอาบาเวเรียส
I mean,a little gelatinous residue,sure.คือมีเป็นเศษเนื้อเยื่ออยู่บ้าง แต่
Photographs of ectoplasm often show a gelatinous material oozing from all the natural orifices of the medium.รูปของ เอ็คโตพลาสซึมมักจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเจลไหล... ...ออกมาจารูทวารตามร่างกายของคนที่เป็นสื่อกลาง
The resulting goo gained consciousness and became an indistructible gelatinous massผลของมันทำให้เกิดการผลิตวุ้นจำนวนมาก
Melons lined with paraffin and filled with dense agar gelatin, which mimics skull and brain matter.ลูกทรงกลมทำจากพาราฟินและอัดบรรจุ ด้วยวุ้นเจลาติน ซึ่งเลียนแบบกะโหลกและเนื้อสมอง
Filled with... gelatinized human remains.ซากศพของมนุษย์ที่กลายเป็นเจลาติน
Whatever it was, we kicked its gelatinous ass.อะไรก็เถอะ เราเตะก้น เด้งดึ๋งมันไปแล้ว
So can I get some Dilaudid in another one of those little gelatine cups?หวัดดี ผมเจ็บระดับ 9 หรือ 10 หรือ 11

gelatin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果冻[guǒ dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ, 果冻 / 果凍] gelatin dessert
漆弹[qī dàn, ㄑㄧ ㄉㄢˋ, 漆弹 / 漆彈] paintball (sport involving shooting gelatin paintballs)
胶状[jiāo zhuàng, ㄐㄧㄠ ㄓㄨㄤˋ, 胶状 / 膠狀] colloid (chem.); gelatinous
明胶[míng jiāo, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ, 明胶 / 明膠] gelatin

gelatin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼラチンペーパー[, zerachinpe-pa-] (n) gelatin paper
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P)
寒天[かんてん, kanten] (n) (1) freezing weather; (2) agar-agar; vegetable gelatin
α化[アルファか, arufa ka] (vs,n) pregelatinization
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass
ゲル状[ゲルじょう, geru jou] (n) (1) gel; (adj-no) (2) gelatinous; gelled
コロタイプ[, korotaipu] (n) (a) collotype; photogelatin process
ゼラチン(P);ジェラチン[, zerachin (P); jierachin] (n,adj-no) gelatin; gelatine; (P)
川水雲[かわもずく;カワモズク, kawamozuku ; kawamozuku] (n) (uk) Batrachospermum gelatinosum (species of red alga)
膠化;こう化[こうか, kouka] (n,vs) gelatinization; gelatinisation

gelatin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจลาติน[n.] (jēlātin) EN: gelatin FR: gélatine [f]
แคปซูลเจลาติน[n. exp.] (khaepsūn jē) EN: gelatin capsule FR: capsule en gélatine [f]
แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง[n. exp.] (khaepsūn jē) EN: hard gelatin capsule FR:
แคปซูลเจลาตินนิ่ม[n. exp.] (khaepsūn jē) EN: soft gelatin capsule FR:
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut cream ; Thai jelly with coconut cream FR: gelée à la crème de coco [f]
เทียนแก้ว[n. exp.] (thīen kaēo) EN: savory bean dumpling in bean flour gelatin FR:
วุ้นกาแฟ[n. exp.] (wun kāfaē) EN: coffee gelatin FR:
วุ้นกะทิใบเตย[n. exp.] (wun kathi b) EN: pandanus and coconut gelatin FR:
วุ้นกรอบ[n. exp.] (wun krøp) EN: crispy gelatin FR:
วุ้นลูกชุบ[n. exp.] (wun lūk chu) EN: mini fruit-shaped sweet bean in gelatin FR:
วุ้นม้วนกุหลาบ[n. exp.] (wun mūan ku) EN: rose-shaped gelatin FR:
วุ้นผลไม้สด [n. exp.] (wun phonlam) EN: jelly fresh fruit ; mixed fruits in gelatin FR:
วุ้นทองหยอด[n. exp.] (wun thøngyø) EN: egg yolk drop in gelatin FR:
วุ้นถั่วแดง[n. exp.] (wun thūa da) EN: red bean gelatin FR:
เยลาติน[n.] (yēlātin) EN: gelatin FR: gélatine [f]
เจลาตินแผ่น[n. exp.] (jēlātin pha) EN: FR: gélatine en feuilles [f]
เจลาตินผง[n. exp.] (jēlātin pho) EN: FR: gélatine en poudre [f]
ข้าวเหนียวแก้ว[n. exp.] (khāonīo kaē) EN: pandan flavored sweet translucent gelatinous rice ; colorful sweet sticky rice FR:
กระทือเมือก[n. exp.] (kratheū meū) EN: Boesenbergia gelatinosa FR: Boesenbergia gelatinosa
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass FR: gelée [f] ; gélatine [f]

gelatin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blattgelatine {f} [cook.]gelatin leaves
gallertartig; gelatinös {adj}gelatinous
gallertartig {adv}gelatinously
Gelatine {f} [cook.] | Gelatinen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gelatin
Back to top