ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gas*, -gas-

gas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gas (n.) ก๊าซ See also: แก๊ซ, น้ำมันเชื้อเพลิง
gas (vt.) เติมแก๊ซ See also: ปล่อยแก๊ซ Syn. gas up
gas (vi.) ฆ่าด้วยแก๊ส
gas (vi.) พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดเหลวไหล Syn. chatter, gabble Ops. enuciate
gas (sl.) เหล้า (ราคาถูก) See also: สุรา
gas chamber (n.) ห้องอบแก๊ซพิษสำหรับประหารชีวิต
gas fitter (n.) ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ
gas lamp (n.) ตะเกียงแก๊ซ
gas main (n.) ท่อส่งแก๊ซขนาดใหญ่ที่ส่งแก๊ซ
gas mantle (n.) ไส้ตะเกียง Syn. gaslamp
gas mask (n.) หน้ากากป้องกันแก๊ซพิษ
gas mask (n.) หน้ากากป้องกันแก๊ซ
gas meter (n.) เครื่องวัดและบันทึกปริมาณการใช้แก๊ซ
gas pedal (n.) หัวเปิดปิดน้ำ See also: วาล์ว Syn. gas-feed, starter
gas pipe (n.) ท่อแก๊ซ
gas station (n.) ปั๊มน้ำมัน See also: สถานีเติมน้ำมัน Syn. petrol station
gas stove (n.) เตาแก๊ซ Syn. furnace
gas up (phrv.) เติมน้ำมัน (รถหรือเครื่องยนต์) Syn. tank up
gas-feed (n.) หัวเปิดปิดน้ำ See also: วาล์ว Syn. starter, gas pedal
gas-guzzler (n.) รถที่ต้องใช้น้ำมันหรือแก๊ซมาก
gas-guzzler (sl.) รถคันใหญ่ที่ใช้น้ำมันเบนซินเปลือง
gasbag (sl.) คนขี้โม้ See also: คนคุยโต
gaseous (adj.) ซึ่งมีลักษณะเป็นแก๊ซ See also: เต็มไปด้วยแก๊ซ Syn. vaporous, aeriform
gaseous envelope (n.) ชั้นบรรยากาศ Syn. layer of air
gaseousness (n.) การมีลักษณะเป็นแก๊ซ See also: ความเป็นแก๊ซ
gash (n.) รอยแผลซึ่งแคบลึกบนผิวหนัง Syn. slash, slice, wound
gasholder (n.) ถังแก๊ซขนาดใหญ่ See also: ที่เก็บแก๊ซ Syn. gasometer
gashouse (n.) โรงผลิตแก๊ซ
gasket (n.) วงแหวนอัดลูกสูบ
gaslamp (n.) ไส้ตะเกียง Syn. gas mantle
gaslight (n.) ตะเกียงแก๊ซ
gasman (n.) ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ See also: คนจดมิเตอร์แก๊ซ Syn. gas fitter
gasoline (n.) น้ำมันเบนซิน See also: น้ำมันเชื้อเพลิง Syn. petrol, motor fuel
gasometer (n.) ถังแก๊ซขนาดใหญ่ See also: ที่เก็บแก๊ซ
gasp (vi.) อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด) Syn. choke, gag
gasp (vt.) พูดกระหืดกระหอบ See also: อ้าปากหายใจหอบ Syn. heave, snort
gasp at (phrv.) อ้าปากค้างกับ
gasp for (phrv.) อ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ See also: อ้าปากหอบ Syn. pant for
gasp for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก See also: อยากมาก Syn. pant for
gasp out (phrv.) เป่าปากทันที See also: ถอนหายใจทันที
English-Thai: HOPE Dictionary
gas(แกส) n. แก๊ส,ดูgasoline. vt. ใส่แก๊ส. vi. ปล่อยแก๊สออกมา,, See also: gas up เติมน้ำมันเบนซินลงในถัง, Syn. vapour,air
gas bladder n.ถุงอากาศ,ถุงอากาศลอยตัวของปลา
gas chambern. ห้องประหารชีวิตนักโทษด้วยแก๊สพิษ
gas firen. เครื่องปรับอากาศให้อุ่นด้วยแก๊ส
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ
gas mainn. ท่อขนาดใหญ่ สำหรับนำส่งแก๊สไปยังท่อเล็ก
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
gas stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
gaseous(แก๊ส'เซียส,-เชียส) adj. เป็นแก๊ส,มีลักษณะของแก๊ส., See also: gaseousness n.
gash(แก) vt. ตัดยาวลึก n. แผลตัดยาวลึก
gasify(แก๊ส'ซะไฟ) vt.,vi. เปลี่ยนเป็นแก๊ส,กลายเป็นแก๊ส, See also: gasifiable adj. gasification n. gasifier n.
gasket(แกส'คิท) n. ปะเก็น,วงแหวนอัดลูกสูบให้แน่น,เชือกผูกใบเรือ,เชือกม้วนใบเรือ
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasolier(แกสซะเลียร์) n. โคมระย้าที่ใช้แก๊ส., Syn. gaselier
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasometer(แกสซอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดและเก็บแก๊สในการทดลอง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ขบขันมาก,สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก,คนขี้โว
gassing(แก๊ส'ซิง) n. การปล่อยแก๊สออกมา
gassy(แกส'ซี) adj. เต็มไปด้วยหรือประกอบด้วยแก๊ส,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,, See also: gassiness n.
gastight(แกส'ไททฺ) adj. ซึ่งแก๊สเข้าไปไม่ได้, See also: gastightness n.
gastr(o) - Pref. กระเพาะอาหาร
gastralgian. อาการปวดกระเพาะอาหาร, See also: gastralgic adj.
gastrectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาส่วนของกระเพาะหรือทั้งหมดออก
gastric(แกส'ทริค) adj. เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
gastric distressอาหารไม่ย่อย
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastric ulcern. แผลผนังกระเพาะ
gastrinn. ฮอร์โมนกระตุ้นการคัดหลั่งของน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastritis(แกรสไทร'ทิส) n. กระเพาะอาหารอักเสบ (โดยเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร)
gastroenteritisn. กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ, See also: gastroenteritic adj.
gastrologyn. รับประทานวิทยา
gastronomyn. การกินดี,วิธีการกิน,วิธีการทำอาหาร, See also: gastronomic (al) adj.
gastropodn.,adj. หอยทาก, Syn. snail
gastroscopen. เครื่องมือตรวจส่องภายในกระเพาะอาหาร, See also: gastroscopic adj.
gasworks(แกส'เวิร์คซฺ) n. โรงงานผลิตแก๊สเชื้อเพลิง, Syn. gashouse
English-Thai: Nontri Dictionary
gas(n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ
gash(n) แผลยาวลึก
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gastric(adj) เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร,เกี่ยวกับการย่อย
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย
gastritis(n) โรคกระเพาะอับเสบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gasแก๊ส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gaseous transferการถ่ายโอนแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gasketปะเก็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasolene engineเครื่องยนต์แกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasoline; gasoleneแกโซลีน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gassingการเกิดแก๊ส [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gastralgia; gastrodynia; stomachalgia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectomyการตัดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric antrum; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric juiceน้ำหลั่งกระเพาะ, สารน้ำคัดหลั่งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric ulcerแผลเปื่อยกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastritisกระเพาะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrologyวิทยากระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroscopeกล้องส่องตรวจกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasแก็ส , ก๊าซ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Gas masksหน้ากากกรองก๊าซ [TU Subject Heading]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
Gases, Noxiousก๊าซพิษ [การแพทย์]
Gasholdersถังก๊าซ [TU Subject Heading]
Gasketปะเก็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gasolineน้ำมันเบนซินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นกลุ่มสารประกอบเบา (Light distillates) ซึ่งประกอบด้วย gasoline และ kerosene โดย gasolineใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์และใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (aviation gasoline) หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Gasp Reflexการหายใจเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Gassyมีลม [การแพทย์]
Gastrectomyกระเพาะอาหาร, การตัด; [การแพทย์]
Gastric Acid Productionการสร้างกรดเกลือในกระเพาะ [การแพทย์]
Gastric juiceน้ำหลั่งของกระเพาะอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gastric Ulcerแผลที่กระเพาะอาหาร, [การแพทย์]
Gastrinoma Tumoursเนื้องอกแก๊สตริโนมา [การแพทย์]
Gastritisกระเพาะอาหารอักเสบ, [การแพทย์]
Gastroenteritisกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ [TU Subject Heading]
Gastropodaเกสโทรโปดา [TU Subject Heading]
Gastroscopesกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊าซ (n.) gas Syn. แก๊ส, ก๊าส
ก๊าส (n.) gas Syn. แก๊ส
แก๊ส (n.) gas Syn. ก๊าซ
ท่อแก๊ส (n.) gas pipe
ปั๊ม (n.) gas station See also: petrol station Syn. ปั๊มน้ำมัน
เตาแก๊ส (n.) gas stove
แหวน (n.) gasket See also: washer
น้ำมันเบนซินธรรมดา (n.) gasoline See also: regular grade petrol
น้ำมันเบนซินพิเศษ (n.) gasoline See also: super grade petrol
หวอ (adv.) gaspingly
ไฟธาตุ (n.) gastric juice See also: gastric ulcer
โรคกระเพาะ (n.) gastritis
Malagasy (n.) ชาว Madagascar
orgasmic (adj.) เหมือนหรือเกี่ยวกับ orgasm
กระดาษชานอ้อย (n.) bagasse
กระดี่ (n.) Trichogaster trichopterus Syn. ปลากระดี่
กากอ้อย (n.) bagasse See also: trash
ก๊าซชีวภาพ (n.) biogas
ก๊าซชีวภาพ (n.) biogas
ก๊าซธรรมชาติ (n.) natural gas Syn. ปิโตรเลียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cylinders of zyklon gas are ordered.เลยต้องสั่งปล่องแก๊สมาใช้ฆ่า
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
Here, you've brought your child's gas mask.ที่นี่คุณจะได้นำหน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน
More for a laugh, I said "We should have us gas capes on.เราควรจะมีเราเสื้อคลุมก๊าซ มีฝนตกกระสุน
I said "We should have us umbrellas and gas capes, boys.ฉันบอกว่าเราควรจะมีเราร่ม และเสื้อคลุมก๊าซเด็กชาย มีฝน ตกกระสุน
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ
We had a deal. I show you the gas and you let me go, right?เราตกลงกันไว้ว่าฉันพานายมาหาน้ำมัน นายจะปล่อยฉันไป ใช่มั้ย
I just want my gas and I want to get out of here.ผมแค่มาเอาน้ำมัน แล้วจะรีบออกไป
As a matter of fact, he stole an army truck and blew up a gas station on the other side of town.เป็นเรื่องจริง เขาขโมยรถบรรทุกทหาร และระเบิดขึ้นปั๊มน้ำมันในด้านอื่นๆของเมือง
We don't know how many gas tanks there are under the pumps...เราไม่ทราบว่าวิธีการหลายถังก๊าซที่มีอยู่ภายใต้ปั๊ม

gas ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 油门 / 油門] accelerator (pedal); gas pedal; throttle
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
阿伏伽德罗定律[Ā fú jiā dé luó dìng lǜ, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 阿伏伽德罗定律 / 阿伏伽德羅定律] Avogadro's law, a gas law named after Amedeo Avogadro
供燃气[gōng rán qì, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, 供燃气 / 供燃氣] gas supply
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
加油站[jiā yóu zhàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ ㄓㄢˋ, 加油站] gas station
毒剂弹[dú jì dàn, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 毒剂弹 / 毒劑彈] gas projectile
毒剂震检[dú jì zhèn jiǎn, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄢˇ, 毒剂震检 / 毒劑震檢] gas detection
气焊[qì hàn, ㄑㄧˋ ㄏㄢˋ, 气焊 / 氣焊] gas welding
气煤[qì méi, ㄑㄧˋ ㄇㄟˊ, 气煤 / 氣煤] gas coal
气瓶[qì píng, ㄑㄧˋ ㄆㄧㄥˊ, 气瓶 / 氣瓶] gas cylinder; air bottle; air tank (diving)
汽灯[qì dēng, ㄑㄧˋ ㄉㄥ, 汽灯 / 汽燈] gas lamp
防毒面具[fáng dú miàn jù, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 防毒面具] gas mask
温室废气储存[wēn shì fèi qì chǔ cún, ㄨㄣ ㄕˋ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, 温室废气储存 / 溫室廢氣儲存] greenhouse gas sequestration
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, 惰性气体 / 惰性氣體] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon)
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, 液化气 / 液化氣] liquid gas; bottled gas (fuel)
面罩[miàn zhào, ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ, 面罩] mask; visor; face-piece (e.g. diving suit, gas mark)
天燃气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, 天燃气 / 天燃氣] natural gas (fuel)
毒气弹[dú qì dàn, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ ㄉㄢˋ, 毒气弹 / 毒氣彈] poison gas shell
防毒工事[fáng dú gōng shì, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 防毒工事] protective gas work
贮存管[zhù cún guǎn, ㄓㄨˋ ㄘㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, 贮存管 / 貯存管] storage container for liquid or gas; gas holder
气囊[qì náng, ㄑㄧˋ ㄋㄤˊ, 气囊 / 氣囊] air sac; aerostat gasbag
氨气[ān qì, ㄢ ㄑㄧˋ, 氨气 / 氨氣] ammonia (gas)
[yà, ㄧㄚˋ, 氩 / 氬] argon Ar, noble gas, atomic number 18
伴生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 伴生气 / 伴生氣] associated gas
诧异[chà yì, ㄔㄚˋ ㄧˋ, 诧异 / 詫異] flabbergasted; astonished
煤气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, 煤气 / 煤氣] coal gas; gas
助动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, 助动车 / 助動車] scooter (gas powered)
防毒[fáng dú, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ, 防毒] defense against poison; defense against poison gas; anti-narcotics measures; defense against computer viruses
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 松散物料 / 鬆散物料] diffuse medium (liquid or gas)
消化系统[xiāo huà xì tǒng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 消化系统 / 消化系統] digestive system; gastrointestinal tract
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, 排放] discharge; exhaust (gas etc)
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, 奄奄一息] dying; at one's last gasp
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
气冷式反应堆[qì lěng shì fǎn yìng duī, ㄑㄧˋ ㄌㄥˇ ㄕˋ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 气冷式反应堆 / 氣冷式反應堆] gas-cooled reactor
气体扩散[qì tǐ kuò sàn, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, 气体扩散 / 氣體擴散] gaseous diffusion
蒙日[Méng rì, ㄇㄥˊ ㄖˋ, 蒙日] Gaspard Monge (1746-1818), French mathematician
胃液[wèi yè, ㄨㄟˋ ㄧㄝˋ, 胃液] gastric fluid
胃炎[wèi yán, ㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, 胃炎] gastritis
胃酸[wèi suān, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄢ, 胃酸] gastric acid

gas ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
VXガス[ブイエックスガス, buiekkusugasu] (n) VX gas
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal
ガスステーション[, gasusute-shon] (n) gas station
ガスストーブ[, gasusuto-bu] (n) gas stove; gas heater
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer
ガスバーナー[, gasuba-na-] (n) blowtorch; gas burner; bunsen burner
ガスハイドレート[, gasuhaidore-to] (n) gas hydrates
ガスパイプ[, gasupaipu] (n) gas pipe
ガスパイプライン[, gasupaipurain] (n) gas pipeline
ガスパネル[, gasupaneru] (n) {comp} plasma panel; gas panel
ガスボイラー[, gasuboira-] (n) gas boiler
ガスボンベ[, gasubonbe] (n) gas cylinder (ger
ガスマスク[, gasumasuku] (n) gas mask; (P)
ガスマントル[, gasumantoru] (n) gas mantle
ガスメーター[, gasume-ta-] (n) gas meter
ガスライター[, gasuraita-] (n) gas lighter
ガスランプ[, gasuranpu] (n) gas lamp
ガスレンジ[, gasurenji] (n) gas cooker; gas range
ガス中毒[ガスちゅうどく, gasu chuudoku] (n) gas poisoning
ガス分析[ガスぶんせき, gasu bunseki] (n) gas analysis
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n,adj-no) gas gangrene
ガス室[ガスしつ, gasu shitsu] (n) gas chamber
ガス弾[ガスだん, gasu dan] (n) gas bomb
ガス抜き[ガスぬき, gasu nuki] (n,vs) degassing; gas venting
ガス液[ガスえき, gasu eki] (n) gas liquor
ガス溶接[ガスようせつ, gasu yousetsu] (n) gas welding
ガス漏れ[ガスもれ, gasu more] (n) gas leak
ガス漏れ警報器[ガスもれけいほうき, gasu morekeihouki] (n) gas leak sensor
ガス灯;瓦斯灯(ateji);ガス燈(oK);瓦斯燈(ateji)(oK)[ガスとう, gasu tou] (n) gas light; gas lamp
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas
ガス管[ガスかん, gasu kan] (n) gas pipe; gas tube
ガソリンスタンド[, gasorinsutando] (n) gas station (wasei
シェールガス[, shie-rugasu] (n) shale gas
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen
ナイトロックス[, naitorokkusu] (n) nitrox; any nitrogen-oxygen gas mix
プラズマパネル[, purazumapaneru] (n) {comp} plasma panel; gas panel
フレオンガス[, fureongasu] (n) Freon gas
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] length of a character string
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.)
画素進行方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array
画素間隔[がそかんかく, gasokankaku] pel spacing
行の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length
長さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets
長さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI)
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search
流す[ながす, nagasu] Thai: ริน
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook

gas ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ[n.] (ai) EN: vapour ; vapor (Am.) ; steam ; mist ; gas FR: vapeur [f]
ไอพิษ[n.] (aiphit) EN: poison gas FR: gaz toxique [m]
ไอเสีย[n.] (aisīa) EN: exhaust gas FR: gaz d'échappement [m]
เบ็นซิน = เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; gas FR: essence [f]
ดาวแก๊สยักษ์[n. exp.] (dāo kaēt ya) EN: gas giant FR:
ดาวเคราะห์แก๊ส[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas giant FR: géante gazeuse [f] ; planète jovienne [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
เฟ้อ[v.] (foē) EN: inflate ; become full of gas ; be bloated FR:
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หางก๊าซ[n. exp.] (hāng kāt) EN: gas tail FR:
แก๊สหลายอะตอม[n. exp.] (kaēt lāi at) EN: polyatomic gas FR: gaz polyatomique [m]
แก๊สเฉื่อย[n.] (kaētcheūay ) EN: inert gas ; noble gas FR: gaz inerte [m]
แก๊สหุงต้ม[n.] (kaēthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
แก๊สจากการเผาไหม้[n. exp.] (kaēt jāk kā) EN: combustion gas FR:
แก๊สจริง[n. exp.] (kaēt jing ) EN: real gas ; real gases [pl] FR: gaz réel [m]
แก๊สมัสตาร์ด[n. exp.] (kaēt matsat) EN: sulfur mustard ; mustard gas FR: gaz moutarde [m] ; ypérite [m]
แก๊สมีตระกูล[n. exp.] (kaētmi trak) EN: noble gas FR: gaz noble [m]
แก๊สน้ำตา[n.] (kaētnāmtā =) EN: tear gas FR: gaz lacrymogène
แก๊สหนาแน่น[n. exp.] (kaēt nānaen) EN: dense gas FR: gaz dense [m]
แก๊สเรือนกระจก[n. exp.] (kaēt reūoen) EN: greenhouse gas FR: gaz à effet de serre [m]
แก๊สสมบูรณ์[n. exp.] (kaēt sombūn) EN: perfect gas FR: gaz parfait [m]
แก๊สแท้[n. exp.] (kaēt thaē) EN: ideal gas FR: gaz parfait [m]
แก๊สธรรมชาติ[n. exp.] (kaēt thamma) EN: natural gas FR: gaz naturel [m]
แก๊สธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี)[n. exp.] (kaēt thamma) EN: compressed natural gas (CNG) FR:
แก๊สธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)[n. exp.] (kaēt thamma) EN: liquefied natural gas (LNG) ; LNG FR: gaz naturel liquéfié (GNL) [m]
แก๊สถ่านหิน[n. exp.] (kaēt thānhi) EN: coal gas FR:
แก๊สอุดมคติ[n. exp.] (kaēt udomkh) EN: ideal gas FR: gaz parfait [m]
กังหันไอพ่น[n.] (kanghanaiph) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet FR:
กังหันแก๊ส[n. exp.] (kanghan kaē) EN: gas turbine FR:
ก๊าซ[n.] (kāt = kās) EN: gas ; LPG FR: gaz [m] ; GPL [m]
ก๊าซเชื้อเพลิง[n. exp.] (kāt cheūaph) EN: fuel gas FR:
ก๊าซเฉื่อย[n.] (kātcheūay =) EN: inert gas ; noble gas FR: gaz inerte [m]
ก๊าซหัวเราะ[n. exp.] (kāt hūarǿ) EN: laughing gas FR: gaz hilarant [m]
ก๊าซหุงต้ม[n.] (kāthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
ก๊าซจากการเผาไหม้[n. exp.] (kāt jāk kān) EN: combustion gas FR:
ก๊าซน้ำตา[n.] (kātnāmtā = ) EN: tear gas FR: gaz lacrymogène [m]
ก๊าซเรือนกระจก[n. exp.] (kāt reūoen ) EN: greenhouse gas (GHG) FR: gaz à effet de serre [m]
ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (kāt thammac) EN: natural gas FR: gaz naturel [m]

gas ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Brandgas {n}combustion gas; conflagration gas
Butangas {n}butane gas
Reingas {n}clean gas
Reingaswert {m}clean gas value
Abgasrückführung {f}exhaust gas recycling
Schadgasgehalt {m}concentration of corrosive gas
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler
Schadgas {n}corrosive gas
Rohgas {n}crude gas
Edelgas {n}inert gas
Edelgas {n}noble gas
Edelgas {n}rare gas
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure
Abgasemission {f}exhaust gas emission
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure
Abgaskamin {m}exhaust gas stack
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature
Abgasstrang {m}exhaust gas system
Aufbereitungsanlage {f} | Aufbereitungsanlage für Faul- und Biogasetreatment plant | treatment plant for fermentation gas and bio gas
Faulgas {n}fermentation gas
Ferngas {n}grid gas
Heißgasbypassregelung {f}hot gas bypass control
Heißgasleitung {f}hot gas line
Heißgastemperaturüberwachung {f}hot gas temperature monitoring
Flüssiggas {n}liquid gas
Senfgas {n}mustard gas
Erdgas {n}natural gas
Prozessgas {n}process gas
Spurengas {n}trace gas
Sauggasüberhitzung {f}suction gas overheating
Sumpfgas {n}swamp gas; marsh gas
Tränengas {n}tear gas
Asbestdichtung {f}asbestos gasket
Streben {n} | Streben nach Erfolgaspiration | aspiration for success
Gasthörer {m}; Gasthörerin
Badegast {m} | Badegäste
Konusdichtung {f}barrel gasket (valve)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gas
Back to top