ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formidable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formidable*, -formidable-

formidable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formidable (adj.) ซึ่งยากที่จะจัดการ See also: ซึ่งลำบากที่จะจัดการ Syn. difficult, hard, tough Ops. easy, simple
formidable (adj.) ซึ่งน่าเกรงขาม
formidable (adj.) น่ากลัว See also: น่าตกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
English-Thai: Nontri Dictionary
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and uเลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย
Then again, maybe some of you have come to Hogwarts with abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.แต่ก็อีก พวกเธอบางคนมาที่ฮอกวอตส์ อย่างผู้ครอบครองความสามารถเต็มเปี่ยม สร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ จนรู้สึกมั่นใจเพียงพอ
The Scofield/Burrows family would have been a formidable asset to theสองพี่น้องนั่น ยังไงซะก็เป็นสมบัติของคอมพานี
A formidable foe.ศัตรูที่น่าเกรงขามคนหนึ่ง
That ship, which had formidable and advanced weaponry... was never seen or heard from again.ยานนั่นติดอาวุธทรงอานุภาพล้ำยุค และไม่มีใครเห็นหรือได้ยินมันอีก
You're a formidable woman, Lois Lane.คุณเป็นผู้หญิงที่จัดการยาก ลูอิส เลน คุณเห็นแต่จุดมุ่งหมายของคุณ
Serena is a formidable woman, and what you guys shared was a big love.เซรีน่าเป็นผู้หญิงน่ากลัว สิ่งที่พวกเธอสองคนมีต่อกัน คือความรักที่ยิ่งใหญ่
The formidable DMH finally knows how we normal guys feel when we can't get the girl we wantว่าพวกผู้ชายธรรมดาอย่างเรารู้สึกยังไง เมื่อเราไม่ได้ผู้หญิงที่เราต้องการ
Didn't I tell you before how formidable I am?ฉันไม่เคยบอกคุณเหรอว่าฉันเก่งขนาดไหน
The most formidable criminal mind in Europe, has just had all his money stolen,อาชญากรรมอันน่ากลัวส่วนใหญ่ในยุโรป จะจากไปโดยปราศจากเงิน
It's raer formidable to evade.มันช่างน่ากลัวและยากที่หลบหนีจริงๆ
We got us a formidable fogey to find-เรามียายเพรชฆาตต้องตามหา

formidable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲敌[jìng dí, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˊ, 劲敌 / 勁敵] formidable opponent
威震天下[wēi zhèn tiān xià, ㄨㄟ ㄓㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, 威震天下] formidable renown gives one authority over the whole country
威力[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 威力] might; formidable power
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
威烈[wēi liè, ㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ, 威烈] fierce; formidable
威武[wēi wǔ, ㄨㄟ ˇ, 威武] might; formidable
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 利害] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce

formidable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侮り難い敵[あなどりがたいてき, anadorigataiteki] (n) formidable enemy
勁敵[けいてき, keiteki] (n) formidable foe
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
強敵[きょうてき, kyouteki] (n) formidable enemy; strong enemy; tough enemy; (P)
難敵[なんてき, nanteki] (n) formidable enemy
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)

formidable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: ntelligent ; ingenious ; masterly ; excellent in/at ; formidable FR:
ฉกาจฉกรรจ์[adj.] (chakātchaka) EN: stern ; harsh ; dour ; formidable FR:
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
ผง่าน[adj.] (pha-ngān) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
ผงาด[adj.] (pha-ngāt) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
เจ๋งสุด[adj.] (jeng sut) EN: FR: formidable
แสนดี[adj.] (saēn dī) EN: wonderful FR: merveilleux ; formidable
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[adj.] (suppoē = su) EN: super ; extremely good FR: super ; formidable

formidable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form
Furchtbarkeit {f}formidableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formidable
Back to top