ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flake*, -flake-

flake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flake (n.) ชิ้นย่อยที่แตกออกมา See also: ชิ้นเล็กๆ, สะเก็ด, เกล็ด Syn. fragment, scale
flake (vt.) ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ทำให้เป็นแผ่นบางๆ Syn. chip
flake (vi.) หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆ Syn. blister, peel off
flake (n.) คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง) See also: คนที่ดูผิดปกติ Syn. eccentric person, screwball
flake (n.) แผ่นไม้สำหรับตากหรือผึ่งปลา
flake (vi.) งีบหลับ (แสลง) See also: ม่อยหลับ, งีบ Syn. take a nap
flake away (phrv.) แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
flake off (phrv.) แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
flake out (phrv.) หลับ (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
flake(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผ่นบาง ๆ ,ชิ้นเล็ก ๆ ,ก้อนเล็ก ๆ ,ชั้น. vi. ปลอกเป็นแผ่นบาง ๆ vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะ,กลายเป็นแผ่นบาง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flake graphiteแกรไฟต์แผ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flakesเกล็ดเล็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกล็ด (n.) (snow) flake See also: flake of snow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now you wait there for a while... and when that first flake comes down, you give us a call.ตอนนี้คุณรออยู่ที่นั่นในขณะที่ และเมื่อที่เกล็ดแรกลงมาคุณโทรหาเรา
You don't think I'm going to flake out on you?คุณคิดว่าหนูจะหลอกคุณบ้างรึเปล่าคะ
I'm hoping Chef Michael's gonna teach me the art of Austrian flake pastry.ฉันหวังว่า เชฟไมเคิลจะสอน เทคนิคทำขนมออสเตรียนให้หนะ
One side of the flake is clearly cheap green paint that you could get at any art store.โอเค ก็ได้ ข้างหนึ่งของเศษนี้ เห็นชัดว่าเป็นสีราคาถูก ที่คุณหาซื้อจากร้านศิลปะที่ไหนก็ได้
Anyway, my guess is, is that this flake came from an older painting.ยังไงก็แล้วแต่ ผมคิดว่า เศษนี้มาจากศิลปะเก่าแก่
How do I know you won't flake on me again?ฉันรู้ได้ไงว่าเธอจริงจัง?
You cannot flake out on me and be a dick.คุณไม่สามารถหลอกฉัน และเป็นไอ้จู๋
Gaby's in charge of the guest list, in case anybody else decides to flake at the last minute.ถ้าไม่มีใครตัดสินใจจะหลับในนาทีสุดท้ายนะ
You are a lifesaver. I just had two moms flake out on me.คุณนี่เหมือนสวรรค์มาโปรดเลย / เพิ่งมีคุณแม่2คนถอนตัวไป
I would look like a total flake to my... the faculty.ผู้คนที่มหาวิทยาลัย คงมองฉันเป็นตัวประหลาด
Was a flake and forgot to look at my balance.ทำตัวแปลกๆและลืมดูบัญชีของฉัน
Just tell us where we can find someone like your great-grandma who can break the sire bond and won't flake out on us like old val did.แค่บอกเราว่าเราจะหา คนที่เหมือนทวดของคุณ ที่จะทำลายพันธะของแวมไพร์ และไม่สลบไปเหมือนที่ วาล ทำกับเรา

flake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
[yīng, , 霙] sleet; snowflakes
雪花[xuě huā, ㄒㄩㄝˇ ㄏㄨㄚ, 雪花] snowflake

flake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーク[, fure-ku] (n) flake
一枚;一片[ひとひら, hitohira] (n) petal; flake
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes
スノーフレーク[, suno-fure-ku] (n) snowflake
ライトツナフレーク[, raitotsunafure-ku] (n) light flaked canned tuna (wasei
削り[けずり, kezuri] (n) shavings; flakes
削り節[けずりぶし, kezuribushi] (n) flaked bonito; (P)
春の雪[はるのゆき, harunoyuki] (exp,n) (See 春雪) spring snow (usu. large snowflakes)
牡丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes
細雪[ささめゆき, sasameyuki] (n) light snow fall; small snow flakes
綿雪[わたゆき, watayuki] (n) large snowflakes
雪模様[ゆきもよう, yukimoyou] (n) (1) weather portending snow; (2) (See 雪輪) snowflake pattern
雪片[せっぺん, seppen] (n) snowflake
雪花;雪華[ゆきばな(雪花);せっか, yukibana ( yuki hana ); sekka] (n) snowflakes
雪輪[ゆきわ, yukiwa] (n) snowflake-shaped family crest
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever

flake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat FR: écaille [f]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:
คอนเฟลค = คอนเฟล็ก[n.] (khønflek) EN: cornflakes FR: corn-flakes [mpl] (angl.) ; cornflakes [mpl] (anglic.)
คุกกี้คอร์นเฟล็ก = คุกกี้คอนเฟลค[n. exp.] (khukkī khøn) EN: cornflake cookie FR:
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake FR: flocon de neige [m]

flake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spinner {m}flake [Am.]
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel
Haferflocken {pl} [cook.]oat flakes; oats

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flake
Back to top