ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flake-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flake, *flake*,

-flake- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now you wait there for a while... and when that first flake comes down, you give us a call.ตอนนี้คุณรออยู่ที่นั่นในขณะที่ และเมื่อที่เกล็ดแรกลงมาคุณโทรหาเรา
You don't think I'm going to flake out on you?คุณคิดว่าหนูจะหลอกคุณบ้างรึเปล่าคะ
I'm hoping Chef Michael's gonna teach me the art of Austrian flake pastry.ฉันหวังว่า เชฟไมเคิลจะสอน เทคนิคทำขนมออสเตรียนให้หนะ
One side of the flake is clearly cheap green paint that you could get at any art store.โอเค ก็ได้ ข้างหนึ่งของเศษนี้ เห็นชัดว่าเป็นสีราคาถูก ที่คุณหาซื้อจากร้านศิลปะที่ไหนก็ได้
Anyway, my guess is, is that this flake came from an older painting.ยังไงก็แล้วแต่ ผมคิดว่า เศษนี้มาจากศิลปะเก่าแก่
How do I know you won't flake on me again?ฉันรู้ได้ไงว่าเธอจริงจัง?
You cannot flake out on me and be a dick.คุณไม่สามารถหลอกฉัน และเป็นไอ้จู๋
Gaby's in charge of the guest list, in case anybody else decides to flake at the last minute.ถ้าไม่มีใครตัดสินใจจะหลับในนาทีสุดท้ายนะ
You are a lifesaver. I just had two moms flake out on me.คุณนี่เหมือนสวรรค์มาโปรดเลย / เพิ่งมีคุณแม่2คนถอนตัวไป
I would look like a total flake to my... the faculty.ผู้คนที่มหาวิทยาลัย คงมองฉันเป็นตัวประหลาด
Was a flake and forgot to look at my balance.ทำตัวแปลกๆและลืมดูบัญชีของฉัน
Just tell us where we can find someone like your great-grandma who can break the sire bond and won't flake out on us like old val did.แค่บอกเราว่าเราจะหา คนที่เหมือนทวดของคุณ ที่จะทำลายพันธะของแวมไพร์ และไม่สลบไปเหมือนที่ วาล ทำกับเรา

-flake- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーク[, fure-ku] (n) flake
一枚;一片[ひとひら, hitohira] (n) petal; flake

-flake- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat FR: écaille [f]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flake-
Back to top