ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiesta

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiesta*, -fiesta-

fiesta ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiesta (n.) งานรื่นเริง See also: งานเฉลิมฉลอง, งานเทศกาลทางศาสนา Syn. festival, feast
English-Thai: HOPE Dictionary
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา,การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or do we get ourselves ready for the greatest ass-kicking fiesta in the history of football?หรือเราจะเตรียมตัวให้พร้อม รับศึกคนชนคนบรรลัย ในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
No, I don't want a Fiesta with racing stripes.รถเต่าแต่งลายซิ่งเนี่ย ผมไม่เอาหรอก
La fiesta es this way, mi bonitas.ปาร์ตี้ทางนี้เลย เพื่อนสาว
Someone on the Fiesta message board mentioned Murphy scored the moer lode at alea market few years backมีใครบางคนในกระดานข่าว เครื่องเคลือบแก้ว บอกว่าเมอร์ฟี่สะสม เครื่องแก้วชิ้นงาม ที่เป็นที่สนใจในตลาด ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด
Aren't we supposed to be having a fiesta?ทำไมเราไม่มาสนุกสุดเหวี่ยงกันต่อ
I use the Brazilian wax. It makes me feel like every day's a fiesta.ฉันชอบใช้แว็กซ์จากบราซิล รู้สึกเหมือนทุกวันเป็นวันเทษกาลนะ
Fiesta, motherfuckers, we ready?ฟิเอสต้า พร้อมกันรึยัง
Let's get the hell out of Dodge. Go to Fiesta. Fuck some bitches.ออกไปจากที่นี่\ แล้วไปฟิเอสต้า ฟันสาวๆ
Yo! I'm going to fucking Fiesta.ฉันจะออกไปปาร์ตี้ฟิเอสต้า
Just drop me off on the strip. I'm going to fucking Fiesta.ส่งฉันลงข้างทางก็ได้ ฉันจะไปฟิเอสต้า
I love a good fiesta.ฉันชอบวันหยุดเทศกาลที่ดี

fiesta ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m] ; fiesta [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiesta
Back to top