ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fiesta-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiesta, *fiesta*,

-fiesta- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or do we get ourselves ready for the greatest ass-kicking fiesta in the history of football?หรือเราจะเตรียมตัวให้พร้อม รับศึกคนชนคนบรรลัย ในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
No, I don't want a Fiesta with racing stripes.รถเต่าแต่งลายซิ่งเนี่ย ผมไม่เอาหรอก
La fiesta es this way, mi bonitas.ปาร์ตี้ทางนี้เลย เพื่อนสาว
Someone on the Fiesta message board mentioned Murphy scored the moer lode at alea market few years backมีใครบางคนในกระดานข่าว เครื่องเคลือบแก้ว บอกว่าเมอร์ฟี่สะสม เครื่องแก้วชิ้นงาม ที่เป็นที่สนใจในตลาด ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด

-fiesta- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m] ; fiesta [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fiesta-
Back to top