ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fiesta*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiesta, -fiesta-

*fiesta* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiesta (n.) งานรื่นเริง See also: งานเฉลิมฉลอง, งานเทศกาลทางศาสนา Syn. festival, feast
English-Thai: HOPE Dictionary
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา,การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or do we get ourselves ready for the greatest ass-kicking fiesta in the history of football?หรือเราจะเตรียมตัวให้พร้อม รับศึกคนชนคนบรรลัย ในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
Let's get the hell out of Dodge. Go to Fiesta. Fuck some bitches.ออกไปจากที่นี่\ แล้วไปฟิเอสต้า ฟันสาวๆ
No, I don't want a Fiesta with racing stripes.รถเต่าแต่งลายซิ่งเนี่ย ผมไม่เอาหรอก
La fiesta es this way, mi bonitas.ปาร์ตี้ทางนี้เลย เพื่อนสาว
This is the Fiestaware Christmas Gnome, circa 1941.นี่เป็นเครื่องเคลือบแก้ว ที่ทำเป็นตัวโนมคริสมาสต์ ในปี 1941
Now, the uranium was a common ingredient in the glaze on these gnomes until the Second World War, when all production of the red Fiestaware gnome was halted.เอาล่ะ ยูเรเนี่ยมคือ องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ใช้ในเคลือบเงาตัวโนมพวกนี้ จนกระทั้งมาถึงตอน สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ที่เป็น เครื่องเคลือบแก้วแบบตัวโนม ได้ยุติการผลิตลงไป
Someone on the Fiesta message board mentioned Murphy scored the moer lode at alea market few years backมีใครบางคนในกระดานข่าว เครื่องเคลือบแก้ว บอกว่าเมอร์ฟี่สะสม เครื่องแก้วชิ้นงาม ที่เป็นที่สนใจในตลาด ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด
She was just pretty, and now she's smart and pretty, and she's driving a new Ford fiesta, and I'm bellying up to the toenail buffet!เธอแค่สวย ตอนนี้ เธอทั้งฉลาดและสวย แถมยังขับฟอร์ดคันใหม่ ส่วนหนูจมปรักกับบุฟเฟ่ห์เล็บเท้า
Guy drives a fiesta, lives in the rectory.ขับรถเฟียสต้า พักที่บ้านพักของโบสถ์
Every day's a fiesta, tha, thaทุกวันล้วนเฮฮา ฮา ฮา
Fiesta, motherfuckers, we ready?ฟิเอสต้า พร้อมกันรึยัง

*fiesta* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m] ; fiesta [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fiesta*
Back to top