ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

federated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *federated*, -federated-

federated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
federated (adj.) ซึ่งรวมตัวกันภายใต้ส่วนกลาง See also: ซึ่งรวมเข้าเป็นสหพันธ์ Syn. confederate, joined, unified

federated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย[n. prop.] (Sahaphantha) EN: Federated States of Micronesia FR: États fédérés de Micronésie [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า federated
Back to top