ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dumbly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dumbly*, -dumbly-

dumbly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dumbly (adv.) อย่างพูดอะไรไม่ออก See also: อึ้ง Syn. mutely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซึมกะทือ (adv.) dumbly See also: drowsily, lazily, listlessly Syn. ซึมเซา, ง่วงเหงา, ไม่มีชีวิตชีวา Ops. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส
ซุ่มซ่าม (adv.) dumbly See also: blankly Syn. เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม
เซ่อ (adv.) dumbly See also: blankly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม
เซ่อซ่า (adv.) dumbly See also: blankly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, โง่, ทึ่ม
ใบ้ (adv.) dumbly See also: silently, mutely Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย Ops. ช่างพูด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dumbly
Back to top