ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*driveway*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น driveway, -driveway-

*driveway* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
driveway (n.) ถนนส่วนบุคคล Syn. gangway, adit
English-Thai: HOPE Dictionary
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'll turn up your driveway, not knowing for sure why they're doing it.ผู้คนจะมากันเยอะแยะ โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามาทำไม
Our neighbors didn't park in our driveway anymore... even though we didn't have a car.เพื่อนบ้านไม่กล้าจอดรถ หน้าบ้านเราอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีรถก็ตาม แค่อายุ13
Well, my dad used to let me back the car down the driveway once.พ่อของฉันเคยให้ฉัน ถอยรถออกจากบ้าน ครั้งนึง
Gaby, my car's been in the driveway for three weeks.แกบบี้ รถผมจอดอยู่ที่ลานจอด มาสามอาทิตย์ได้
We're not cooking in my damn driveway, I'll tell you that.แม่งเราจะไม่ปรุงยาในทางเข้าบ้านตัวเองหรอกนะ ผมจะบอกคุณให้
That's his car in the driveway, isn't it?นั้นรถของเขา อยู่บนถนนใช่มั๊ย?
Bryce is lying dead in the driveway,Julia,hit by your car.ไบรซ์นอนตายอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน จูเลีย โดนรถคุณชน
He was killed in your mother's driveway by your mother's car.เขาถูกรถแม่ชนตายที่ถนนหน้าบ้านแม่
Sure make backing out of the driveway easier.เอาไว้มองเวลาถอยรถน่ะ
I feel it every time you sit an extra five minutes in the driveway before you come in.ฉันรู้สึกทุกครั้งเวลาที่เห็นคุณนั่งแช่บ้อง อยู่ 5 นาทีในรถก่อนจะเข้าบ้าน
Nobody's driven on this driveway for a long time, either.ไม่มีใครขับผ่านถนนเส้นนี้มาตั้งนานด้วย
To an empty driveway this morning?ท่ามกลางหนทางที่ว่างปล่าวเช้านี้วะ?

*driveway* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライブウェー[, doraibuue-] (n) driveway
ドライブウエー;ドライブウェイ[, doraibuue-; doraibuuei] (n) driveway
車回し[くるままわし, kurumamawashi] (n) turnaround (e.g. at the end of a driveway)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *driveway*
Back to top