ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desecrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desecrate*, -desecrate-

desecrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desecrate (vt.) ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. defile, profane Ops. honor, revere
English-Thai: HOPE Dictionary
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate
English-Thai: Nontri Dictionary
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But an army had it for better handle to desecrate the birth place of our lord!มันแค่กองคาราวานไร้ค่า. แต่กองทัพทำถูกแล้วกับ พวกที่ดูหมิ่นสถานที่กำเนิดของพระเจ้า!
They harrass our Wise Men and desecrate their ritual fires.พวกมันตามรังควาญพราหมณ์ และหมิ่นไฟศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา
You'd stoop that low to desecrate her burial site.You'd stoop that low to desecrate her burial site.
I would never desecrate the Holy Grail.ผมไม่มีวันดูหมิ่นศาสนา จอกศักสิทธิ์หรอก
Whatever the outcome of this battle, my sister cannot and will not desecrate those values.ไม่ว่าผลของสงครามครั้งนี้จะเป็นอย่างไร มอร์กาน่าก็จะไม่สามารถทำลายค่าของมันได้
Orcs plunder Moria desecrate our sacred halls.ทรยศพ่อข้า ท่านไม่ใช่เขาทั้งสอง
They came to desecrate a way of life. To foul our beliefs, trample our freedom.เธ„เธธเธ“เน„เธกเนˆเน€เธ›เน‡เธ™เน„เธฃเธ™เธฐ?
No, I have to get back to my poor, desecrated books.ฉันต้องกลับไปหาหนังสือ ที่ถูกทอดทิ้งของฉัน
Yes. Poor girl's corpse was desecrated.ใช่ ศพหญิงสาวที่น่าสงสารคนนี้ถูกย่ำยี
Sir, you have defiled and desecrated the very sustenance of our livelihood!แกทำให้ปัจจัยยังชีพของเราต้องแปดเปื้อนสูญสลาย
Well, then make it like the Green Desecrater.เอาเป็นผีหัวขาดย่ำสุสานเขียว
Uh, the last spectre he encountered rose shortly after someone desecrated a nearby grave.เอ่อ สเป็คเตอร์ตัวสุดท้ายที่เขาเจอ โผล่มาหลังจากที่มีคนทำลายสุสานใกล้ๆ

desecrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desecrate
Back to top