ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delinquent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delinquent*, -delinquent-

delinquent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delinquent (adj.) ซึ่งขุ่นเคือง Syn. opprobrious
English-Thai: HOPE Dictionary
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
English-Thai: Nontri Dictionary
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delinquentผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delinquentพาลเกเร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อันธพาล (adj.) delinquent See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant Syn. พาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a cowardly, delinquent girl...ช่างเป็นผ้หญิงที่ขี้ขลาด... .
Well, quit your yappin' and tow this delinquent road hazard to traffic court.ดีเลิก การพูด ของคุณและลากอันตราย ถนนสายนี้ที่ค้างชำระต่อศาลจราจร
Mr. Alvarez, Pedro you're delinquent in your loan payments.คุณ เปโดร อัลวาเรซ.. ...คุณค้างชำระเงินกู้ของคุณ
You're delinquent on six mortgage payments already?นายขาดการชำระเงิน ค่าจำนองมา 6 งวดแล้วนะ
A former delinquent like us who succeeded in business.เป็นแบบอย่างกับเรา ในด้านความสำเร็จทางธุรกิจ
There's dad, off to his weekly poker game. [car ignition starts] And if I were the delinquent son,เหล่าพ่อบ้าน มีนัดเล่นไพ่ในสัปดาห์นี้ และ ทิ้งลูกทั้งหมดเอาไว้ที่บ้าน
Yoshida... was a delinquent and she joined a gang!โยชิดะ ทำผิดกฏหมาย แล้วก็เป็นพวกแก๊งอันธพาลด้วย
They're just a delinquent and a slut!พวกเธอเป็นแค่ผู้หญิงหาเงิน
One girl looks like a delinquent and the other has make-up on.เด็กผู้หญฺงคนนึงดูเหมือนจะเป็นเด็กเหลวไหล ส่วนอีกคนก็แต่งหน้าจัดเลย
That I had to pull your delinquent ass out of a fight.จากการทะเลาะวิวาท เพื่อไม่ให้แกโดนต่อย
You have reached the A-1 mortgage company's department of delinquent accounts and foreclosures.บริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัย A-1 แผนกติดตามสินเชื่อ
I should know where my delinquent is going.ฉันควรรู้ว่าลูกหนี้ของฉันไปทำตัวเหลวไหลอยู่ที่ไหน

delinquent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケ番;助番[スケばん(スケ番);すけばん(助番), suke ban ( suke ban ); sukeban ( jo ban )] (n) leader of a female gang; leader of a group of delinquent girls
ズベ公[ズベこう, zube kou] (n) (from ずぼら and 先公) (See 不良少女) female delinquent
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P)
ツッパリ[, tsuppari] (n) delinquent youth; delinquent youngster
ヤンキー[, yanki-] (n) (1) Yankee; (2) (sl) delinquent (youth); delinquency; (P)
不良少女[ふりょうしょうじょ, furyoushoujo] (n) bad girl; juvenile delinquent
不良少年[ふりょうしょうねん, furyoushounen] (n) juvenile delinquent
延滞料[えんたいりょう, entairyou] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
延滞金[えんたいきん, entaikin] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
触法少年[しょくほうしょうねん, shokuhoushounen] (n) juvenile delinquent under the age of fourteen; minor in trouble with the law
非行少女[ひこうしょうじょ, hikoushoujo] (n) (See 非行少年・ひこうしょうねん) female juvenile delinquent
非行少年[ひこうしょうねん, hikoushounen] (n) juvenile delinquent
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei
パンチパーマ[, panchipa-ma] (n) curly men's hairstyle, usu. associated with yakuza or delinquents (wasei
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
暴走族[ぼうそうぞく, bousouzoku] (n) (See 珍走団) club of rabble-rousing reckless-driving delinquents; biker gang; group of hot rodders
番長[ばんちょう, banchou] (n) leader of a group of juvenile delinquents
突っ張り(P);突張り[つっぱり, tsuppari] (n) (1) prop; strut; support; bar; (2) becoming taut; bracing; (3) thrust (sumo); slapping attacks; (4) (juvenile) delinquent; punk; (P)
虞犯[ぐはん, guhan] (n,adj-f) likelihood of committing a crime; pre-delinquent
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
裏番[うらばん, uraban] (n) (sl) (See 番長) secret leader of a group of juvenile delinquents

delinquent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer FR:
เด็กเกเร[n. exp.] (dek kērē) EN: delinquent ; delinquent child FR: délinquant [m] ; délinquante [f]
เกะกะ[adj.] (keka) EN: pugnacious ; disobedient ; roguish ; delinquent FR:
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved FR: malfaisant ; malveillant
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; tough guy ; delinquent FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
ภาษีค้าง[n. exp.] (phāsī khāng) EN: delinquent tax FR:
ภาษีค้างชำระ[n. exp.] (phāsī khāng) EN: delinquent tax FR:
ผู้กระทำผิดอาญา[n. exp.] (phū kratham) EN: delinquent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delinquent
Back to top