ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dad-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dad, *dad*,

-dad- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My dad used to say that..พ่อของฉันเคยกล่าวไว้ว่า
My dad died of a heart attackพ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
My dad and I don't get along too wellฉันและพ่อเข้ากันไม่ค่อยดีนัก
My dad always did his bestพ่อฉันทำดีที่สุดเสมอ
My dad told me that every man goes his own wayพ่อบอกกับฉันว่า ทุกๆ คนดำเนินไปตามทางของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, kids, Dad is going to tell us about the second battle of Alamein again.มาสิ เด็ก, พ่อจะบอกพวกเราทุก คน เกี่ยวกับการต่อสู้ที่สองของอะ ลาอีกครั้ง
They moved off when my dad retired.พ่อเเม่ผมย้ายขึ้นฝั่งตอนพ่อเกษียณ
I think you're the greatest, but my dad says you don't work hard enough on defence.ผมว่าคุณเยี่ยมที่สุด แต่พอผมบอกว่าคุณ ฝึกซ้อมเกมรับไม่หนักพอ
My granddad was an envoy. my dad was an envoy.ปู่ฉันเป็นนักการทูต พ่อฉันก็เป็นนักการทูต
His dad was given to fits of rage.พ่อของเขาเป็นคนขี้โมโห
Me and my dad used to fish for Cossies out there.ฉันกับพ่อเคยไปตกปลาให้คอสซี่ แถวนั้น
My dad will hide me anyway, but hell, it's worth a hiding.ยังไงพ่อก็เฆี่ยนฉันอยู่ดี แต่ให้ตายสิ ถึงเฆี่ยนก็คุ้มว่ะ
We have to fill up at the junkyard. My dad said it's a safe well.เราต้องไปเติมให้เต็ม ที่ลานขยะ พ่อฉันบอกว่ามันเป็นหลุมหลบภัย
You call my dad a loony again and I'll kill you.แกเรียกพ่อฉันบ้าอีกที ฉันจะฆ่าแก
I wondered how Teddy could care so much for his dad who'd practically killed him and I couldn't give a shit about my own dad who hadn't laid a hand on me since I was three.ผมสงสัยว่าทำไมเ? ท็ดดี้ถึงแคร์พ่อมากนัก ทั้งๆ ที่พ่อของเขาเกือบจะฆ่าเขา และผมก็ไม่สามารถบอกเรื่องพ่อของตัวเอง
I know how your dad feels about you. He doesn't give a shit about you.ฉันรู้ พ่อนายคิดกับนายยังไง เขาไม่สนใจอะไรนายเลย
I'm no good. My dad said it. I'm no good.ฉันมันไม่ดี พ่อฉันบอกยั่งงั้น ฉันมันไม่ดี

-dad- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
専業主夫[せんぎょうしゅふ, sengyoushufu] (n) full-time house-husband; stay-at-home dad
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad

-dad- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปั่นเพื่อพ่อ[n. prop.] (Pan Pheūa P) EN: Bike for Dad FR:
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad (inf.) ; daddy ; papa FR: père [m] ; papa [m] ; paternel [m] (fam.) ; vieux [m] (fam.)
พ่อกะแม่[n. exp.] (phø ka maē) EN: dad and mum ; dad and mom FR:
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother ; mum and dad FR: père et mère ; parents [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dad-
Back to top