ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*confidant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confidant, -confidant-

*confidant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confidant (n.) เพื่อนที่ไว้วางใจ See also: คนที่เชื่อใจได้ Syn. confidante, intimate
confidante (n.) เพื่อนที่ไว้วางใจ See also: คนที่เชื่อใจได้ Syn. intimate
English-Thai: HOPE Dictionary
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confidante(คอนฟิแดนทฺ') n. confidant (ดู) ที่เป็นผู้หญิง, Syn. female confidant
English-Thai: Nontri Dictionary
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสนิท (n.) confidant See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen Syn. คนโปรด
คนโปรด (n.) confidant See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen Syn. คนสนิท
พัลลภ (n.) confidant See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen Syn. คนสนิท, คนโปรด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And being my close personal confidant, He is only interested if i am in the group.เราเลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน เขาจะสนใจ ถ้าฉันอยู่ในวงด้วย
But now I'm in with Serena, and I can become her confidant and find something even bigger to take her down with.แต่ตอนนี้ฉันอยู่กับเซรีน่า และฉันสามารถเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเธอได้ แล้วก็หาทางทำลายเธอให้เจ็บปวดยิ่งกว่า
I was her little confidant, her plaything.ข้าเป็นเพื่อนคู่ใจของนาง ของเล่น
Now the divine is held as confidant and council.แต่ตอนนี้กลับเคารพบูชาพวกเขา เพราะเหตุได
A confidant of mine has told me that when he goes, Sansa Stark goes with him.ข้ามั่นใจอย่างนั้น เมื่อเขาไป ซานซ่า สตาร์กจะไปกับเขาด้วย
But your confidant, the one who fed you information about my plans, the one you swore to protect... you didn't bring her any enjoyment.แต่สายของท่านนี่สิ คนที่เอาแผนข้าไปบอกท่าน คนที่ท่านสาบานจะคุ้มครอง...
Your mother has a confidant... someone few know about.แม่ของท่านมีเพื่อนที่ไว้ใจได้ มีน้อยคนนักที่จะรู้
The queen's closest confidante, the commander of the Unsullied, and a foreign dwarf with a scarred face.สตรีที่ราชินีไว้ใจ ผู้บัญชาการทัพไร้มลทิน และคนแคระหน้าบากจากต่างถิ่น
What's up, my confidants? Be sure to come through to my show tonight.เป็นไงบ้าง เพื่อนฝูง อย่าพลาดโชว์ของผมคืนนี้นะ
What's up, my confidants? Who can you really trust?เป็นไงบ้าง เพื่อนฝูง คุณไว้ใจใครได้แน่ๆ บ้าง
But I am your confidant.แต่ว่ากระหม่อมเป็นคนสนิทของพระองค์
No, just your friendly neighborhood confidant.ไม่หรอกครับ แค่เพื่อนบ้าน ที่ไว้วางใจกัน

*confidant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を許せる人[こころをゆるせるひと, kokorowoyuruseruhito] (exp) one's trusted friend; confidant
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant
腹心[ふくしん, fukushin] (n,adj-no) one's confidant; trusted friend; trusted retainer; (P)

*confidant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet FR:
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
พัลลภ[n.] (phanlop) EN: confidant FR:
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī wai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *confidant*
Back to top