ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complimentary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complimentary*, -complimentary-

complimentary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complimentary (adj.) ที่ชื่นชม See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย Syn. commendatory, praising
English-Thai: HOPE Dictionary
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
English-Thai: Nontri Dictionary
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, like, we figured beer was complimentary for the band.ดังนั้นพวกเราคิดว่าเราได้เบียร์ฟรีสำหรับวงเรา
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ
Any girl, no charge and one complimentary drink... oh, Two!สาวคนไหนก็ได้ ไม่มีการคิดเพิ่ม ไม่มีเครื่องดื่มปลอบใจ อ๊ะ ขอสอง
Okay, two complimentary drinks.ตกลง เครื่องดื่มปลอบใจสองแก้ว
Look,I'm sorry. Perhaps I can offer you a complimentary breakfast.คุณคะ ฉันเสียใจ ฉันอาจให้อาหารเช้าฟรีกับคุณได้
I've gotten free shoes, Complimentary tanning, haircuts.ฉันเคยได้รองเท้าฟรี ได้อบผิว, ทำผม
As our first customer of the day, you are entitled to a complimentary Edward G. Robinson pen.เพราะคุณเป็นลูกค้ารายแรก ของวัน คุณได้รับสิทธิ เป็นปากกาเกียรติคุณ เอ็ดเวิร์ด จี โรบินสัน
I find cultivating a complimentary strain with ladies makes life more agreeable to us all.ฉันพบว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิง และทำให้ชีวิตฉันได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน
The curl of your hair today, it's... well, it's most complimentary to your face.อืม .. ช่างรับกับใบหน้าคุณเหลือเกิน
"Munching on complimentary popcorn.กินข้าวโพดคั่วอภินันทนาการ
Well, here are your keys, your complimentary endangered species calendar, and a kitchen magnet with my face on it.นี่ปฏิทินรูปสัตว์ป่าหายาก แล้วก็แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปผมเอง
Hey, it's all because of me, the complimentary ticket and the suite, even!นี่ ทั้งหมดเป็นเพราะฉันนะ ทั้งบัตรเชิญแล้วก็ห้องพัก

complimentary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, 将军肚子 / 將軍肚子] beer belly (complimentary)

complimentary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket
特待券[とくたいけん, tokutaiken] (n) complimentary ticket
献本[けんぽん, kenpon] (n,vs) complimentary copy of a book
贈呈本[ぞうていぼん, zouteibon] (n) complimentary copy (of a book)
進呈本[しんていぼん, shinteibon] (n) complimentary copy
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander

complimentary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share FR:
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longth) EN: postscript ; complimentary close FR: conclusion [f]

complimentary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiexempar {n}complimentary copy
Schlussformel {f}complimentary close

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complimentary
Back to top