ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-brighten-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brighten, *brighten*,

-brighten- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us brighten this firmament.รัศมีดาราจะพุ่งขึ้นจับท้องฟ้า
And what's more important, it can brighten the eyes.อะไรจะสำคัญไปกว่า มันช่วยบำรุงสายตานะ
In another words, lets just brighten up our Palace and imagine... that there actually lives a charming prince that every girl is in love with.ในทางกลับกัน มาทำให้พระราชวังสดใสขึ้นด้วยการคิดซิ ว่าความจริงแล้วมีเจ้าชายที่แสนจะมีเสน่ห์ที่ผู้หญิงทุกคนตกหลุมรัก
Hello, Earth. Just popping in to brighten your day.สวัสดี โลก แค่แวะมาช่วยให้วันของคุณสว่างสดใส
Here, have some sake. it'll brighten your day.นี่, สาเกซักหน่อย เดี๋ยววันนี้ก็สดใส
Maybe daisies... To brighten up the room.อย่างดอกเดซี่ เอามาประดับห้อง
That should brighten his day.มันต้องเป็นวันของเขา
Oh, and brighten up the tempo. We'll need to keep people awake.โอ้ ปรับให้เร็วขึ้นด้วยนะ ฉันไม่อยากให้คนดูหลับหนะ
Something to brighten up your room.เอาของบางอย่างมาทำให้ห้องเธอดูสดชื่นขึ้น
. Just a little something to brighten your day.แค่ของเล็กๆน้อยให้เธอชื่นมื่นหน่ะ
Jae Kyung, going forward, please continue to brighten things up.ที่ภาพพจน์ของชินฮวาในอนาคตจะเปลี่ยนไป แจคยอง เป็นตัวของตัวเองเลยนะจ้ะ
I thought a little Karl time might brighten your day.ผมแค่คิดว่า ผมอาจจะทำให้คุณมีความสุขขึ้นได้นิดหน่อย

-brighten- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝かす[かがやかす, kagayakasu] (v5s,vt) to light up; to brighten

-brighten- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขจ่าง[v.] (khajāng) EN: brighten FR:
ขัดเงา[v.] (khat ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax ; give a glossy finish FR: polir ; faire briller ; cirer
สาง[v.] (sāng) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn FR:
ส่องสว่าง[v. exp.] (søngsawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten FR: illuminer ; irradier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -brighten-
Back to top