ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boob

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boob*, -boob-

boob ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boob (n.) หน้าอกผู้หญิง
boob tube (n.) เครื่องรับโทรทัศน์ See also: โทรทัศน์, ทีวี Syn. T.V., teevee, tube, box
booby (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนทึ่ม, คนงี่เง่า, คนโง่ Syn. goon, dolt
booby (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนทึ่ม Syn. dolt
booby hatch (sl.) โรงพยาบาลประสาท See also: โรงพยาบาลบ้า
booby-trap (vt.) วางทุ่นระเบิด
English-Thai: HOPE Dictionary
booboisie(บูบวาชี') n. ชนชันที่ไร้การศึกษา
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
booby trap n.ทุ่นระเบิด,กับดักระเบิด,กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) {booby-trapped,booby-trapping,booby-traps} vt. วางกับดักระเบิด,วางกับดัก
English-Thai: Nontri Dictionary
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course I was saving it up for a boob job.ตอนแรกว่าจะเอาไปทำนม
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด
Make sure you check out her mom's boob job.อย่าลืมดูหน้าอกแม่เธอที่เพิ่งไปทำมาล่ะ
That was accidental. Accidental boob graze.ไม่ได้เจตนา ชนภูเขาไฟโดยบังเอิญ
She got a boob job, too.เขาก็ทำหน้าอกเหมือนกัน
You bumped a splenectomy for a boob job?คุณนัดแทพย์ผ่าตัดอวัยวะให้เข้าร่วมการผ่าตัดหน้าอกด้วยหรอ
I scheduled a diagnostic patient for a boob job,which is ridiculous.ผมให้คนป่วย มาผ่าตัดเสริมหน้าอก มันเป็นที่เรื่องไร้สาระ
I figure she'll get at least five good boob jokes out of it.อย่างน้อยเธอจะได้ เอานมฉันมาล้อสัก 5 มุข
What if I went out and got a boob job and came home with big, giant sideshow boobs?ถ้าฉันออกไปข้างนอก แล้วทำหน้าอก แล้วกลับมบ้านมาแล้วมีหน้าอกใหญ่บึ้มบ้างล่ะ
We could call it a boob day.เราอาจจะเรียกมันว่าวันแห่งคนโง่
If she knew you got a boob job, she might consider it.ถ้าแก๊บบี้รู้ว่าคุณทำนมมา \ เธออาจจะอยากทำก็ได้
Apparently there was a boob job and a bad relationship and the rising cost of glitter.งานที่ใช้นมหาเงินแล้วก็ความสัมพันธ์แย่ๆ แล้วกลิตเตอร์ก็ขึ้นราคาด้วย

boob ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐蔽强迫下载[yǐn bì qiǎng pò xià zài, ˇ ㄅㄧˋ ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄗㄞˋ, 隐蔽强迫下载 / 隱蔽強迫下載] drive-by download (a form of malware boobytrap); silent drive-by download

boob ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P)
ぱいぱい;パイパイ[, paipai ; paipai] (n) (chn) (sl) boobs; female breasts; hooters
ブービー[, bu-bi-] (n) (abbr) booby prize
下パイ[したパイ, shita pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) underboob; bottom of a woman's breasts (visible when wearing a short top)
下乳[したちち;げにゅう, shitachichi ; genyuu] (n) lower breast; underboob
仕掛地雷[しかけじらい, shikakejirai] (n) booby trap
偽装爆発物[ぎそうばくはつぶつ, gisoubakuhatsubutsu] (n) booby trap
横パイ[よこパイ, yoko pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) sideboob; (visible) side of a woman's breast
横乳[よこちち, yokochichi] (n) (See 横パイ) side of the breast; sideboob; side-boob
残念賞[ざんねんしょう, zannenshou] (n) consolation or booby prize

boob ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปล่อยไก่[n.] (kān plǿi ka) EN: booboo ; stupid mistake ; blunder ; gaffe ; faux pas FR: gaffe [f]
นกบู๊บบี้[n. exp.] (nok būpbī) EN: booby FR:
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī n) EN: Masked Booby FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกบู๊บบี้สีน้ำตาล[n. exp.] (nok būpbī s) EN: Brown Booby FR: Fou brun [m] ; Fou à ventre blanc [m]
นกบู๊บบี้ตีนแดง[n. exp.] (nok būpbī t) EN: Red-footed Booby FR: Fou à pieds rouges [m] ; Fou à pattes rouges [m]
นกเค้าเหยี่ยว[n. exp.] (nokkhao yīo) EN: Brown Hawk Owl ; Brown Hawk-Owl ; Brown Boobook FR: Ninoxe hirsute ; Chouette hirsute [f]

boob ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbott-Tölpel {m} [ornith.]Abbott's Booby
Weißbauchtölpel {m} [ornith.]Brown Booby
Guanotölpel {m} [ornith.]Peruvian Booby

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boob
Back to top