ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bonus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bonus*, -bonus-

bonus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bonus (n.) สินน้ำใจ See also: เงินปันผลกำไร, เงินโบนัส Syn. dividend
bonus (n.) เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ Syn. gratuity
bonus (n.) สิ่งกระตุ้น See also: เครื่องกระตุ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
English-Thai: Nontri Dictionary
bonus(n) เงินแถม,เงินโบนัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bonus๑. โบนัส๒. เงินเพิ่มพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonus systemระบบการให้เงินรางวัล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บำเหน็จ (n.) bonus See also: premium, reward Syn. รางวัล
โบนัส (n.) bonus Syn. เงินพิเศษ
โบนัส (n.) bonus Syn. เงินพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got a special bonus at workฉันได้โบนัสพิเศษจากที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a bonus for killing Allegra Geller's latest game, or whatever it is.การฆ่ายอมมีโบนัสบ้าง เกมล่าสุดของอัลเลกร้า เกลเลอร์ หรืออะไรก็ตามแต่
What was it like, a down payment now and a bonus for sleeping with me?แล้วมันเป็นแบบไหน? จ่ายก้อนนึงก่อนตอนนี้ และได้โบนัสถ้าได้นอนกับฉันหรอ?
And as a special bonus just for you, we have a pollen count of 0. 7.และเพื่อเป็นโบนัสให้กับคุณ เรามีการนับเรณูได้ 0.7
Before the bonus round, I'll make an announcement.ก่อนรอบโบนัส ผมจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
Well, before we start the bonus round,เอาล่ะครับ ก่อนที่จะเริ่มในรอบโบนัส
Well, you can phone a friend, but only if you make it to the bonus round.อ้อ เราโทรให้เพื่อนช่วยได้ แต่ลูกต้องผ่านไปถึงรอบโบนัสเท่านั้นถึงจะโทรได้่
Adrian is going to call a friend to see if he can get a little help on this very important bonus round question.เอเดรียนขอใช้สิทธิโทรถามเพื่อน มาดูกันว่าการขอความช่วยเหลือของเขา คำถามที่สำคัญมากในรอบโบนัสนี้จะเป็นยังไงครับ
The bonus is, though, I'm very....แต่ผมมีดีนะ ผมว่าผม.. เอ่อ..
My boy, for that, you get a bonus as big as my knob.โอ้โห ไอ้น้อง สิ้นปีเอาโบนัสไปเลยเจ๋งๆ
You worked so hard, you deserve it instead of a bonus lt's New Year's, make your Mom happyเราเห็นว่าเธอทำงานเหนื่อยมาทั้งปี ก็เลยให้นี่แทนโบนัสน่ะ ปีใหม่นี้กลับบ้านไปให้แม่ชื่นใจหน่อยนะ
What about the bonus card? That's one more point.แล้วไพ่โบนัสล่ะ นั่นอีกแต้มนึง
But I'm prepared to give you a 1000 dollar bonus on your lot.แต่ผมพร้อมจะให้เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 เหรียญ

bonus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 红 / 紅] bonus; popular; red; revolutionary
红利[hóng lì, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ, 红利 / 紅利] bonus; dividend
奖金[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, 奖金 / 獎金] premium; award money; a bonus

bonus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り増し金[わりましきん, warimashikin] (n) premium; bonus
功労金[こうろうきん, kouroukin] (n) merit bonus
大入り袋[おおいりぶくろ, ooiribukuro] (n) bonus paid to employees on occasion of a full house
年末賞与[ねんまつしょうよ, nenmatsushouyo] (n) year-end bonus; bonus salary given at the end of the year
成功報酬[せいこうほうしゅう, seikouhoushuu] (n) fee contingent upon success; contingency fee; completion bonus
抱き合わせ増資[だきあわせぞうし, dakiawasezoushi] (n) bonus stock issue; rights stock issue; selling new stock for less than face value
業績賞与[ぎょうせきしょうよ, gyousekishouyo] (n) performance bonus
特典映像[とくてんえいぞう, tokuten'eizou] (n) bonus footage (e.g. behind-the-scenes interviews), such as that included on DVDs of movies, television programs, etc.
特配[とくはい, tokuhai] (n,vs) special ration; special bonus or dividend
越冬資金[えっとうしきん, ettoushikin] (n) winter bonus
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
ボーナス(P);ボナス[, bo-nasu (P); bonasu] (n) bonus; (P)
一時金[いちじきん, ichijikin] (n) lump sum; bonus; one-off payment; (P)
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase
報奨[ほうしょう, houshou] (n,vs) bonus; bounty; reward; compensation
報奨金(P);褒奨金[ほうしょうきん, houshoukin] (n) cash bonus; reward; bounty; (P)
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) bonus; reward for one's services
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
返戻金[へんれいきん, henreikin] (n) (1) terminal bonus; lump sum when policy matures; (2) payout on cancellation of contract

bonus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: give a special reward ; give a special bonus FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
โบนัส[n.] (bōnat [= bō) EN: bonus FR: bonus [m] ; dividende [m]
เงินอัดฉีด[n. exp.] (ngoen atchī) EN: bonus ; special payment FR:
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: pension ; retirement pay ; retirement benefit ; retirement bonus ; gratuity ; severance pay FR: pension [f]
เงินโบนัส[n. exp.] (ngoen bōnat) EN: bonus ; dividend FR:
เงินปันผล[n.] (ngoenpanpho) EN: dividend ; bonus FR: dividende [m]
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisē) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit FR:
เงินรางวัลพิเศษ[n. exp.] (ngoen rāngw) EN: bonus FR: prime [f ] ; bonus [m]
ปูนบำเหน็จ[X] (pūn bamnet) EN: bonus ; reward FR:
รางวัลประจำปี[n. exp.] (rāngwan pra) EN: bonus FR: récompense annuelle [f] ; prix annuel [m]

bonus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus
Weihnachtsgeld {n}Christmas bonus
Leistungszulage {f}incentive bonus payment
Schadenfreiheitsrabatt {m}no-claims bonus
Zusatzzahl {f} (Lotto)bonus number
Lasterhöhung {f}bonus load

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bonus
Back to top