ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beaten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beaten*, -beaten-

beaten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beaten (adj.) ถูกโจมตี See also: พ่ายแพ้
beaten (adj.) หมดเรี่ยวแรง See also: อ่อนแรง, เหนื่อย Syn. exhausted
beaten (adj.) (อาหาร) ที่บดแล้ว See also: ขยี้, ทำเป็นผง, กลายเป็นผง
beaten-up (adj.) เก่าและพัง
English-Thai: HOPE Dictionary
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
English-Thai: Nontri Dictionary
beaten(vt) pp ของ beat
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลุดลุ่ย (adv.) be badly beaten Syn. ไม่มีทางสู้
ไม่มีทางสู้ (adv.) be badly beaten
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was beaten in the end, but it wasn't a man, it wasn't a woman.สุดท้ายท่านก็ถูกเอาชนะได้ เเต่ไม่ใช่โดยฝีมือมนุษย์หน้าไหน
He knew he was beaten now, finally and without remedy.เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน ขณะนี้ ในที่สุดและไม่มีวิธีการรักษา
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง...
Someone has beaten a giant.มีคนเอาชนะเจ้ายักษ์ได้
You've beaten their whole apparatus.คุณได้ตีอุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขา
My old enemies have not beaten me.ศัตรูเก่าแก่ของฉัน มิได้เอาชนะฉัน
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา
They found him in his office this morning, beaten so badly they had to check his name tag.เจอศพเมื่อเช้า หน้าเละจนต้องเช็คป้ายชื่ือ
Taksin they put in a velvet sack, beaten to death with a sandalwood club, and buried somewhere in palace.Taksin they put in a velvet sack, beaten to death with a sandalwood club, and buried somewhere in palace.
You think you could have beaten up Bruce Lee?พ่อว่าพ่อชนะบรู๊ซ ลีได้มั้ยฮะ
So she thinks she's beaten meหล่อนคิดว่าจะชนะฉันได้รึ
How can I not drink after getting beaten up like that?จะไม่เมาได้ไง โดนนายอัดซะน่วมแบบนั้น

beaten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
熟路[shú lù, ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟路] familiar road; beaten track
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 受刑] beaten; tortured; executed
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, 疲惫 / 疲憊] beaten; exhausted; tired
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, 挨揍] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about
饱经风霜[bǎo jīng fēng shuāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ, 饱经风霜 / 飽經風霜] weather-beaten; having experienced the hard ship of life
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, 半死] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb

beaten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...)
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one)
名前負け[なまえまけ, namaemake] (n,vs) failing to live up to one's name; being beaten by one's name
小切り子;小切子;筑子[こきりこ, kokiriko] (n) clave-like folk instrument; two bamboo pieces beaten together
根負け[こんまけ, konmake] (n,vs) being beaten down by one's opponent's persistence; being outlasted; running out of patience
返り討ち[かえりうち, kaeriuchi] (n) (1) killing a would-be avenger; (2) having the tables turned on someone (e.g. by a challenger); being beaten at one's own game
金箔;金ぱく[きんぱく, kinpaku] (n,adj-no) gold leaf; beaten gold
参った[まいった, maitta] (exp) (uk) (See 参る) I'm beaten; I give up
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)
荒磯[あらいそ, araiso] (n) reefy coast; windswept and wave-beaten shore
遅れを取る;後れを取る;遅れをとる;後れをとる[おくれをとる, okurewotoru] (exp,v5r) to fall behind; to be beaten; to be defeated
野晒し[のざらし, nozarashi] (n) weather-beaten
雨曝し[あまざらし, amazarashi] (n) weatherbeaten
髑髏[されこうべ;どくろ;しゃれこうべ;しゃりこうべ, sarekoube ; dokuro ; sharekoube ; sharikoube] (n) skull (esp. weatherbeaten); cranium

beaten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
ไข่เจียว[n. exp.] (khaijīo) EN: omelette ; omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette ; plain omelet FR: omelette [f]
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue ; be given a drubbing FR:
ถูกตีเสียอาน[adj.] (thūk tī sīa) EN: badly beaten ; beaten to a pulp FR: brutalement battu
ตีให้เข้ากัน[adj.] (tī hai khao) EN: beaten FR: battu
อ่วม[adj.] (ūam) EN: worse ; in bad shape ; beaten ; crushed ; to a pulp FR:

beaten ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besiegento beat {beat; beaten}

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beaten
Back to top