ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bally*, -bally-

bally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bally (adv.) อย่างเสียงดัง (พูดคุย)
ballyhoo (n.) การทำเสียงเอะอะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การส่งเสียงอึกทึก Syn. advertise, advertisement, propaganda
ballyhoo (sl.) ตีพิมพ์ See also: ลงข่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวโจมตี (v.) attack verbally See also: assault, strike, verbally, criticize Syn. จวก, สับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does he look like he works out at Bally Total Fitness in Palo Alto, California?เขาดูเหมือนคนไปเล่นฟิตเนส ในแคลิฟอร์เนียเหรอ
My nephew Jin was born on a treadmill at bally total fitness.จิน หลานชายของฉันเกิดบนลู่วิ่ง ที่ Bally Total Fitness
♪ I thought I was the Bally table king ♪# ชั้นคิดว่าชั้นเป็นราชาแล้ว #
No more tomfoolery. No more ballyhoo.เลิกทำอะไรโง่ๆ เลิกนิสัยอันธพาล
I like Simon enough to batter you unrecognizable, if you verbally abuse him or touch that dog again.ผมชอบไซม่อนมากพอ ที่จะอัดคุณให้เละ... ...ถ้าคุณยังขืนด่าเขา หรือแตะต้องหมาเขาอีก
Look at how that translates globally.ดูกันว่ามันส่งผลไปทั่วโลกอย่างไร
My stepmom verbally abused the ultrasound tech so we got escorted off the premises.แม่เลี้ยงฉันมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่อัลตร้าซาวด์ ก็เลยได้ลัดคิวนิดหน่อย
It is widely documented that verbally expressing the root of an emotion can help provide peace of mind.มันเป็นสิ่งที่เผยแพร่กันทั่วไป เป็นกริยาแสดงรากฐานของความรู้สึก ที่ช่วยให้จิตใจสงบได้
The material. Michael Oher. I gave him this test verbally.ไมเคิ้ล ออ ผม ทดสอบเค้า ปากเปล่า
There. Ballycarbery Castle.นั่นน่ะ มันคือปราสาทบัลลี่คาร์เบอร์รี่
So thinking globally I don't think we should cut cross-country because...เอ่อ คิดรวมๆแล้ว.. ไม่คิดว่าควรจะเลิก ชมรมวิ่ง เพราะว่า..
I mean, verbally, anyway, so we found a shortcut.ฉันหมายถึงทางคำพูดนะ ยังไงก็ตาม แล้วเราก็เจอทางลัด

bally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band

bally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely

bally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth FR: verbalement ; de vive voix
ด้วยวาจา[adv.] (dūay wājā) EN: verbally ; in words FR: verbalement
กล่าวโจมตี[v. exp.] (klāo jōmtī) EN: attack verbally ; sharply criticize FR: attaquer verbalement

bally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reklamerummel {m} [ugs.]ballyhoo [coll.]
global {adv}globally
verbal {adv}verbally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bally
Back to top