ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backyard*, -backyard-

backyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backyard (n.) สวนหลังบ้าน See also: สวนหลังบ้าน, พื้นที่หลังบ้าน Syn. yard, courtyard
English-Thai: HOPE Dictionary
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
English-Thai: Nontri Dictionary
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างหลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Ops. หน้าบ้าน
ท้ายเรือน (n.) backyard Syn. หลังบ้าน
หลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Syn. ข้างหลังบ้าน Ops. หน้าบ้าน
ผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable
พืชผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable Syn. ผักสวนครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, you could have some fun backyard get-togethers out here.คุณจะสนุกกับการออกมานั่งเล่นที่หลังบ้านนี่
Check out in the backyard by the pool.ไปดูในสวนข้างสระน้ำสิ
We're going to push right through our front lines into the Japs' backyard and rescue 500 American prisoners of war.เราจะทำการรุกขยายแนวหน้าของเรา เข้าไปยังพื่นที่ของพวกยุ่น.. และทำการช่วยเหลือเชลยศึก.. ชาวอเมริกัน 500 คน
And, obviously, it will be chained up in the backyard when it's not doing chores.และแน่นอน มันต้องถูกล่ามโซ่ไว้ ในสวนหลังบ้าน เมื่อมันเสร็จงานบ้านแล้ว
In the backyard of Jang Deuk Palace,ตรงข้างหลังวังJang Deuk น่ะ
This lock looks too high tech for a backyard shed.กุญแจดูไฮเท็คเกินไปสำหรับ โรงเก็บของหลังบ้าน
You turned your backyard into a radioactive waste dump.คุณเปลี่ยนสนามหลังบ้านให้กลายเป็นแหล่งขยะกัมมันตภาพรังสี
No, you're a backyard quack who's lucky to be alive and you're about to be charged with triple homicide.ไม่, คุณก็แค่นักทดลองสติเฟื่องที่ยังโชคดีมีชีวิตอยู่ แล้วคุณก็เกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมเหยื่อสามราย
Having a little backyard barbeque, family, friends- say yes, charlie.หวัดดี เอมี่ นี่ผมเบน หวัดดี
Did Brooklyn Boy really think he could bury the bone in the backyard and no one would find it?หรือหนุ่มบรู๊คลินจะคิดจริงๆว่า เค้าจะค้นหาซากได้จากสนามหลังบ้านและไม่มีใครรู้หรอว่าหามันอยู่?
Is that what you were trying to tell me? In the backyard the other day?นี่ใช่เรื่องที่พยายามจะบอกที่สวนหลังบ้านวันก่อนหรือเปล่า?
§ Doing the best things so conservatively § § And he likes his own backyard §เขาเป็นที่นับหน้าถือตาในเมือง แล้วเขาชอบ นี่เป็นสวนหลังบ้านของเค้าเหรอ?

backyard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自宅裏[じたくうら, jitakuura] (n) behind one's home; one's backyard
バックヤード[, bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background

backyard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak s) EN: backyard garden ; home-grown vegetable FR: plante potagère [f]

backyard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterhof {m}backyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backyard
Back to top