ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-apathetic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apathetic, *apathetic*,

-apathetic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา
You're kind of apathetic for such a little guy, aren't you, Ben?เธอเป็นเด็กที่ไม่สนอะไรเลยเหรอ,เบน ?
Well, just keep in mind that should you ever need a slightly apathetic tertiary friend, I stand at the ready.จำไว้แล้วกันว่าถ้านายอยากได้เพื่อน อันดับสามที่ไร้อารมณ์นิดๆ มาหาฉันนะ
They say that Washingtonians are apathetic and... ♪ ♪ ♪ ♪มีคนพูดกันว่าคนวอชิงตัน เป็นคนไม่ค่อยกระตือรือร้น แล้วก็ เมื่อกลางดึก วานนี้ เวลา 23.00 น.
Been a little dejected, apathetic perhaps.อาจจะหดหู่ เฉื่อยชาไปบ้าง

-apathetic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白け世代[しらけせだい, shirakesedai] (n) generation of young people (esp. of the 1970s) apathetic about social issues

-apathetic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชินชา[adj.] (chinchā) EN: apathetic ; indifferent ; unconcerned FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
กำเนียจ[adj.] (kamnīet) EN: apathetic FR:
คร้าน[v.] (khrān) EN: be fed up with ; be apathetic ; be tired of doing sth FR: être las (de)
ไม่ไยดี[adj.] (mai yaidī) EN: indifferent ; apathetic ; unconcerned ; uninterested FR: indifférent
ซังกะตาย[adj.] (sangkatāi) EN: listless ; apathetic FR:
ทอดหุ่ย[adj.] (thøt-hui) EN: indolent ; apathetic ; laid back ; lazy FR:
เย็นชา[adj.] (yenchā) EN: cold ; indifferent ; aloof ; unconcerned ; apathetic ; unfeeling ; unfriendly ; distant FR: distant ; froid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -apathetic-
Back to top