ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wurst*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wurst, -wurst-

*wurst* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liverwurst (n.) ไส้กรอกที่ทำจากตับ See also: ไส้กรอกที่มีตับผสมอยู่มาก Syn. liver sausage
wienerwurst (n.) ไส้กรอกเยอรมัน Syn. frankfurter, hot dog
wurst (n.) ไส้กรอก (โดยทั่วๆ ไป) Syn. sausage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That odd little ritual with the liverwurst and apple every day.การทำอะไรเดิมๆ เหมือนกันทุกอาทิตย์
Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for a little snack or perhaps a delicious Iiverwurst which you can spread on a cracker, a Ritz cracker, a saltine.ขั้นแรก เอาตับออกมา แล้วทอดกับหัวหอม สำหรับอาหารว่าง หรือจะใช้ตับบด มาทาบนขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบ Ritz a saltine
And that bratwurst is saying,และนั่นกล่าวได้จากไส้กรอกหมู
[chuckles] Who knew bratwurst could even say all that?ใครจะรู้ล่ะว่าไส้กรอกหมู บอกทั้งหมดนั้นได้
Well, William, I'm sure you don't dispute that legendary bratwurst gobbler April Rhodes is in town and you're helping her get back to Broadway.เอาล่ะ วิลเลียม ฉันแน่ใจว่านายคงไม่แย้ง เรื่องที่ยัยนักร้องเสียงเหมือนไก่งวง ผู้เป็นตำนาน เอพริลโรห์ดมาที่นี่ และนายกำลังช่วยหล่อนเพื่อ ให้กลับไปโชว์บรอดเวย์
Hopefully, it'll be more of a bratwurst by the time he's a teenager...ซึ่งหวังว่าจะกลายเป็นไส้กรอกเยอรมัน เมื่อเขาเป็นวัยรุ่นแล้วนะ
I had a bratwurst from this rolling outhouse last week, hit me worse than a master cleanse.ฉันกินแบร็ทเวิร์สไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มันกัดไส้พุงฉันรุนแรงยิ่งกว่า กรดมะนาวซะอีก
Will Eisenbud Wurstner please come forward and introduce our guest?ไอเซ่นบัดด์ เวิสท์เนอร์ กรุณาออกมาข้างหน้า และช่วยแนะนำแขกของเราด้วย
Rest in peace, brother. Alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei. That sounded really beautiful.สู่สุคติเถอะนะ,น้องชาย นั่นฟังไพเราะมาก
That blutwurst was probably injected with a laxative to make us pull a grete waltz in our trousers.Blutwurst นั่นอาจถูกผสมยาระบาย ที่จะทำให้เราอึราดกางเกง ก็เป็นได้
Dirndls, blutwurst, luftballons.ทั้งใส่ชุด Dirndl เอย Blutwurst และ Luftballon เอย
I was joking with the lunch lady. It was a bratwurst.ผมแค่ล้อเล่นกับป้าแม่ครัว มันก็แค่ไส้กรอก

*wurst* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴルスト[, vurusuto] (n) wurst (ger
レバーソーセージ[, reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst

*wurst* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไส้กรอกขาว[n. exp.] (saikrøk khā) EN: Weisswurst FR:

*wurst* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutwurst {f}; Rotwurst
Bratwurst {f} [cook.] | Bratwürste
Leberwurst {f} [cook.]liver sausage; liverwurst [Am.]
Wurst {f} | Würste
Hanswurst {m} | Hanswürste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wurst*
Back to top