ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sausage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sausage*, -sausage-

sausage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sausage (n.) ไส้กรอก Syn. salami
sausage jockey (sl.) ชายรักร่วมเพศ
English-Thai: HOPE Dictionary
sausage(ซอส'ซิจฺ) n. ไส้กรอก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายไส้กรอก,กุนเชียง, Syn. minced pork,beef
English-Thai: Nontri Dictionary
sausage(n) กุนเชียง,ไส้กรอก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sausagesไส้กรอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไส้กรอก (n.) sausage
กุนเชียง (n.) (Chinese) sausage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You get it to a boil, you shove in all your sausage and meatballs.คุณจะได้รับมันไปต้มให้คุณซุกในทุกไส้กรอกและลูกชิ้นของคุณ
Henry, hurry up. My mother's making fried peppers and sausage for us.เฮนรี่, เร็วเข้า, แม่ฉันทำ ผัดพริกหยวกกับไส้กรอกให้เรา
Yeah, I don't know. I guess I prefer sausage to taco.ใช่ ชั้นไม่รู้เหมือนกันนะ รู้สึกชั้นจะชอบอะไรที่มันเป็นดุ้นเป็นแท่งมากกว่า
Is there anymore white sausage left?ยังมีไส้กรอกอยู่มั้ย?
It's sausage and beans all day long, mate.เขาชอบอัดถั่วดำมาตั้งนานแล้วน่ะเพื่อน
Is this sausage different from what you usually make?ยายเปลี่ยนสูตรทำใส้กรอกเหรอคะ
It's the new breakfast corndog with country sausage and syrup wrapped in pancake.มีไส้กรอกแล้วก็น้ำเชื่อมที่ใช้ราดแพนเค้ก
You were so busy playing hide the sausage with the M. E.'s report,คุณคงยุ่งมากเลยนะ กับ M. E. รีพอท
One of them says, the sausage gave him heartburn.หนึ่งในนั้นพูดว่า ไส้กรอกทำให้มันเสียวคอและหน้าอก
Do you want sausage or bacon or both with your eggs and pancakes? Oh.Do you want sausage or bacon or both with your eggs and pancakes?
Si ', the sausage is fine, honey.เอ่อ, เปปเปอโรนี่ฟังดูดีนี่, ที่รัก
I'll give you some advice, and we can have what the kids calls a sausage fest.ผมมีอะไรจะแนะนำคุณด้วย แล้วก็สังสรรค์ แบบที่เด็กๆชอบพูดกันว่า งานเลี้ยงไส้กรอก

sausage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 臄] palate; sausage
烤胡椒香肠[kǎo hú jiāo xiāng cháng, ㄎㄠˇ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, 烤胡椒香肠 / 烤胡椒香腸] roast pepper sausage; pepperoni
腊肠[là cháng, ㄌㄚˋ ㄔㄤˊ, 腊肠 / 臘腸] sausage
香肠[xiāng cháng, ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, 香肠 / 香腸] sausage

sausage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage
クックドソーセージ[, kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage
セミドライソーセージ[, semidoraiso-se-ji] (n) semidry sausage
ドライソーセージ[, doraiso-se-ji] (n) dried sausage
ボローニャソーセージ[, boro-nyaso-se-ji] (n) bologna sausage
メルゲーズ[, meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara
縦ロール[たてロール, tate ro-ru] (n) ringlets; ringlet curls; sausage curls
カルパス[, karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas
ソーセージ[, so-se-ji] (n) sausage; (P)
レバーソーセージ[, reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst

sausage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฮ่กึ๊น[n.] (haēkeun) EN: fried shrimp sausage FR:
ขนมโตเกียว[n. exp.] (khanom Tōkī) EN: Tokyo pancake sausage roll ; stuffed mini pancake FR:
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ[n. exp.] (khāophat nā) EN: chilli paste fried rice ; fried rice with sausage and vegetables FR:
ข้าวผัดน้ำพริกนรก[n. exp.] (khāophat nā) EN: fried rice with chili dip and sausage FR:
ข้าวผัดไส้กรอก[n. exp.] (khāophat sa) EN: chicken sausage fried rice FR:
เครื่องอัดไส้กรอก[n. exp.] (khreūang at) EN: sausage stuffer FR:
เครื่องยัดไส้กรอก[n. exp.] (khreūang ya) EN: sausage stuffer FR:
กุนเชียง[n.] (kunchīeng) EN: Chinese sausage ; kun chiang ; Chinese style sweetened pork sausage FR: saucisse chinoise [f]
ลูกรอก[n.] (lūkrøk) EN: egg sausage FR:
หมูยอ[n.] (mūyø) EN: white pork sausage ; steamed pork sausage ; Vietnamese sausage FR: saucisse de porc [m]
หมูยอย่าง[n. exp.] (mūyø yāng) EN: grilled sausage pork FR:
แหนม[n.] (naēm) EN: fermented pork ; sour pork ; pickled pork sausage ; fermented sausage FR: porc fermenté [m]
ปลายอ[n. exp.] (plā yø) EN: fish sausage FR:
ไส้กรอก[n.] (saikrøk) EN: sausage FR: saucisse [f] ; andouille [f]
ไส้กรอกอีสาน[n. exp.] (saikrøk Īsā) EN: Isan sausage ; Northeastern sausage FR:
ไส้กรอกไก่[n. exp.] (saikrøk kai) EN: chicken sausage FR: saucisse de poulet [m]
ไส้กรอกหมู[n. exp.] (saikrøk mū) EN: pork sausage FR: saucisse de porc [f]
ไส้อั่ว[n.] (sai-ūa) EN: Chiang Mai sausage ; dry spicy pork sausage FR:
ยำหมูยอ[n. exp.] (yam mūyø) EN: spicy boiled pork sausage salad FR:

sausage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotwurst {n}blood sausage
Hartwurst {f} [cook.]hard cured sausage
Zungenwurst {f} [cook.]tongue sausage
Brät {m,n} [cook.]sausage meat
Leberwurst {f} [cook.]liver sausage; liverwurst [Am.]
Wurstzipfel {m}sausage end

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sausage
Back to top