ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suspense*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suspense, -suspense-

*suspense* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep someone in suspense (idm.) ทำให้สงสัย
suspense (n.) ความไม่แน่นอนใจ See also: ความสงสัย, ความหวาดหวั่น Syn. uncertainty, doubt, apprehension
suspense (n.) ความใจจดใจจ่อ See also: ความกระหายใคร่รู้, การรออย่างใจจดใจจ่อ Syn. expectation, waiting
suspense (n.) ความวิตกกังวล See also: ความกระวนกระวายใจ Syn. anxiety, worry
English-Thai: HOPE Dictionary
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress
English-Thai: Nontri Dictionary
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suspenseความระทึกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspense accountบัญชีพัก [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I cannot bear the suspense a moment longer, Master Van Ruijven.ดิฉันอยากรู้คำตอบของท่านเร็วๆจริงเชียว
I must conclude that you simply seek to increase my love by suspense, according to the usual practice of elegant females.ผมเลยคิดว่าคุณเพียงแกล้งทำเป็นปฎิเสธ เพื่อให้ผมรักคุณมากขึ้น ตามการปฎิบัติตนของกุลสตรี
Its a cheap suspense novel, but it's interesting.ถึงเป็นแค่นิยายเกรดสามราคาถูก แต่ก็หนุกดี
OK, the suspense is killing me.โอเค ฉันอยากรู้จะแย่อยู่แล้ว
"THE ONLY SUSPENSE FOR TONIGHT...""ผมมองดูพวกเค้าตายช้าๆ..."
Are you trying to build suspense here, or are you going for mystery?คุณพยายามอยากให้ผมกระวนกระวาย หรืออยากจะให้มันดูลึกลับหรือไง?
You gonna keep me in suspense, or you gonna tell me the details?นายจะปล่อยให้ฉันใจจดใจจ่อ หรือจะเล่าให้ฟังโดยละเอียด
You going to keep me in suspense or what?นายจะเก็บเอาไว้คนเดียว ให้ฉันลุ้นหรือไงกัน
Dude, what are we doing? The suspense is killing me.นี่ เรากำลังทำอะไรนะ เซอไพร์ทำให้ฉันหัวใจวายทุกที
My favorite thing about horror movies is the suspense factor.ปัจจัยที่น่าสงสัยคือ
The suspense is killing me.การอำพรางนี้กำลังฆ่าฉัน
Well, I didn't want to bother you with a call, and the suspense was kind of killing me, so it's way past noon.ก็, ฉันไม่อยากรบกวนให้คุณโทรมา และความสงสัยมันก็ยิ่งทำให้ฉันแทบบ้าตาย แล้ว มันก็เลยช่วงเที่ยงไปแล้ว

*suspense* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, 悬念 / 懸念] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare
悬疑[xuán yí, ㄒㄩㄢˊ ㄧˊ, 悬疑 / 懸疑] suspense

*suspense* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンスドラマ[, sasupensudorama] (n) suspense drama
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
手に汗を握る[てにあせをにぎる, teniasewonigiru] (exp,v5r) to sit on the edge of one's seat; to be in breathless suspense

*suspense* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีพัก[n. exp.] (banchī phak) EN: suspense account FR:

*suspense* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suspense*
Back to top