ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suspense-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suspense, *suspense*,

-suspense- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I cannot bear the suspense a moment longer, Master Van Ruijven.ดิฉันอยากรู้คำตอบของท่านเร็วๆจริงเชียว
Its a cheap suspense novel, but it's interesting.ถึงเป็นแค่นิยายเกรดสามราคาถูก แต่ก็หนุกดี
OK, the suspense is killing me.โอเค ฉันอยากรู้จะแย่อยู่แล้ว
"THE ONLY SUSPENSE FOR TONIGHT...""ผมมองดูพวกเค้าตายช้าๆ..."
Are you trying to build suspense here, or are you going for mystery?คุณพยายามอยากให้ผมกระวนกระวาย หรืออยากจะให้มันดูลึกลับหรือไง?
You going to keep me in suspense or what?นายจะเก็บเอาไว้คนเดียว ให้ฉันลุ้นหรือไงกัน
Dude, what are we doing? The suspense is killing me.นี่ เรากำลังทำอะไรนะ เซอไพร์ทำให้ฉันหัวใจวายทุกที
My favorite thing about horror movies is the suspense factor.ปัจจัยที่น่าสงสัยคือ
The suspense is killing me.การอำพรางนี้กำลังฆ่าฉัน
Well, I didn't want to bother you with a call, and the suspense was kind of killing me, so it's way past noon.ก็, ฉันไม่อยากรบกวนให้คุณโทรมา และความสงสัยมันก็ยิ่งทำให้ฉันแทบบ้าตาย แล้ว มันก็เลยช่วงเที่ยงไปแล้ว
A lot of suspense there. I don't think she even knew how much.จินตนาการไม่ออกเลยวุ้ย

-suspense- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, 悬念 / 懸念] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare

-suspense- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンスドラマ[, sasupensudorama] (n) suspense drama
手に汗を握る[てにあせをにぎる, teniasewonigiru] (exp,v5r) to sit on the edge of one's seat; to be in breathless suspense

-suspense- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีพัก[n. exp.] (banchī phak) EN: suspense account FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suspense-
Back to top