ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waiting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waiting*, -waiting-

waiting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waiting (n.) การรอคอย See also: ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย
waiting (n.) ซึ่งรอคอย Syn. standing, expecting Ops. moving, hurrying
waiting in the wings (idm.) เตรียมพร้อม
waiting list (n.) รายชื่อของคนที่รอคิวอยู่ (เช่น รอโต๊ะในร้านอาหาร)
waiting maid (n.) หญิงรับใช้ (ที่คอยรับใช้ส่วนตัว) Syn. waiting woman
waiting room (n.) ห้องที่ใช้นั่งรอ
waiting woman (n.) หญิงรับใช้ (ที่คอยรับใช้ส่วนตัว) Syn. waiting maid
English-Thai: HOPE Dictionary
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล
waiting maidn. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร
waiting womann. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waiting listsรายการรอเรียกรับบริการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งห้าง (v.) sit on a raised platform hung on a tree waiting for game See also: sit on a shooting stand on the tree
การคอย (n.) waiting See also: awaiting
นางกำนัล (n.) lady-in-waiting See also: maid of honour Syn. นางใน, นางข้าหลวง
นางข้าหลวง (n.) lady-in-waiting See also: maid of honour Syn. นางใน
นางข้าหลวง (n.) lady-in-waiting See also: maid of honour, lady-court Syn. นางกำนัล, นางพระกำนัล
นางข้าหลวง (n.) lady-in-waiting Syn. นางกำนัล
นางสนองพระโอษฐ์ (n.) lady-in-waiting Syn. นางข้าหลวง, นางกำนัล
นางใน (n.) lady-in-waiting See also: maid of honour, lady-court Syn. นางกำนัล, นางพระกำนัล, นางข้าหลวง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
Well, what are you all waiting for?เอ่อ พวกคุณทั้งหมดนี้กำลังรออะไรอยู่หรือ?
I'm waiting for a friendฉันกำลังคอยเพื่อนคนหนึ่ง
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
Don't keep me waiting long!อย่าให้ฉันคอยนานล่ะ
He has been waiting for you for over an hourเขาคอยคุณมากว่าชั่วโมงแล้ว
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
I've been waiting to ask him somethingฉันกำลังคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
I couldn't sit there anymore waiting for youฉันไม่สามารถนั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้ว
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
You've got to be really cold since you've been waiting for me outsideคุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
You're late, we were waiting for you to start dinnerเธอมาสาย พวกเราคอยที่จะเริ่มทานอาหารเย็นกันอยู่
I was so restless waiting for youฉันคอยเธออย่างกระวนกระวายขนาดไหน
Sorry to keep you waitingขอโทษที่ทำให้คุณต้องคอย
Forgive me if we kept you waitingขอโทษด้วยถ้าพวกเราทำให้คุณต้องคอย
I was getting tired of waiting!ฉันเหนื่อยที่ต้องคอยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you. I have breakfast waiting at home.ขอบคุณหลายๆ ผมมีอาหารเช้า รออยู่ที่บ้าน
Herring and I will be waiting at the capital.เฮอลิงและผม จะรอท่านอยู่ที่นี่
Well, come on, the car's waiting at the door.งั้นก็มาเถอะ รถรออยู่ที่ประตู
Hello. You'll find Mrs. Van Hopper waiting outside in her car.คุณจะเจอคุณนายแวน ฮอปเปอร์ นั่งอยู่ในรถที่จอดด้านนอก
I wish I had a young bride of three months waiting for me at home.ผมล่ะหวังว่าจะมีเจ้าสาวหมาดๆ มารอผมอยู่ที่บ้านบ้างจัง
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว
Quite frankly, my government is still waiting to see... some evidence of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}ค่อนข้างตรงไปตรงรัฐบาลของฉัน ยังคงรอดู ... {\cHFFFFFF}หลักฐานของประชาธิปไตย การปฏิรูปใน Sarkhan
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้...
I know there's scum around or bivouacked near the camp waiting for someone to deliver this loot.ฉันรู้ว่ามีพวกชั่วป้วนเปียน แถวค่ายเพื่อรอให้... ...บางคนเอาของที่ปล้นได้ไปส่ง
There's a car waiting outside to take you to the airport.There's a car waiting outside to take you to the airport.
And now, folks, the gal you've all been waiting for the Bavarian Bombshell herself!เอาละ ทุกท่าน สาวน้อยที่ทุกท่านรอ สาวอกดินระเบิด ปรบมือให้ลิลลี่ วอน ชตุป หน่อย
"Well, look outside, he's waiting for you..."ดี, ดูภายนอก, เขา' waiting for ที่คุณ... "...

waiting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备取[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ, 备取 / 備取] be on the waiting list (for admission to a school)
候缺[hòu quē, ㄏㄡˋ ㄑㄩㄝ, 候缺] waiting for a vacancy
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, 候车室 / 候車室] waiting room (for train, bus etc)
眼巴巴[yǎn bā bā, ㄧㄢˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, 眼巴巴] waiting anxiously; impatient
候审[hòu shěn, ㄏㄡˋ ㄕㄣˇ, 候审 / 候審] awaiting trial
候诊[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, 候诊 / 候診] awaiting diagnosis
待解[dài jiě, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˇ, 待解] unresolved; awaiting solution
等候[děng hòu, ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ, 等候] waiting

waiting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーティング[, ue-teingu] (n) (abbr) waiting game
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle
ウエーティングシステム[, ue-teingushisutemu] (n) waiting system
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room
お待ち;御待[おまち, omachi] (n,n-suf) waiting; waiting time
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting
キー入力待ち[キーにゅうりょくまち, ki-nyuuryokumachi] (n) {comp} waiting for key-in
キャッチホン[, kyacchihon] (n) call waiting (wasei
キャンセル待ち[キャンセルまち, kyanseru machi] (n) waiting list (waiting for a cancellation)
キャン待ち[キャンまち, kyan machi] (n) (abbr) (sl) (See キャンセル待ち) waiting list (waiting for someone to cancel)
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university
予約待ちリスト[よやくまちリスト, yoyakumachi risuto] (n) waiting list
供待ち[ともまち, tomomachi] (n,vs) attendant's waiting room
場所布団[ばしょぶとん, bashobuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo)
奥上臈[おくじょうろう, okujourou] (n) (arch) (See 御殿女中,奥女中) woman in waiting in the inner part of a lord's mansion
奥女中[おくじょちゅう, okujochuu] (n) (arch) (See 御殿女中) woman in waiting in the inner part of a lord's mansion (Edo period)
待ち切れない[まちきれない, machikirenai] (adj-i) waiting impatiently for
待ち時間[まちじかん, machijikan] (n) waiting time; latency; standby time (e.g. cellular phones)
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] (n) waiting room; (P)
待合所[まちあいじょ, machiaijo] (n) (1) shelter (for buses); waiting area; (2) waiting room
後出し[あとだし, atodashi] (n) waiting to see one's opponent's move before doing anything (e.g. as a disallowed act in rock-paper-scissors)
御殿女中;ご殿女中[ごてんじょちゅう, gotenjochuu] (n) waiting woman in a shogun or daimyo's palace
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P)
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
控え室(P);控室(P)[ひかえしつ, hikaeshitsu] (n) waiting room; (P)
控え布団;控布団[ひかえぶとん, hikaebuton] (n) waiting wrestler's sitting cushion (sumo)
日和見[ひよりみ, hiyorimi] (n,vs) waiting and seeing (how the wind blows); sitting on the fence; straddle
日待ち[ひまち, himachi] (n) (See 月待ち・つきまち) waiting for the sun (traditional all-night event of worship and neighbourhood fellowship)
浪人[ろうにん, rounin] (n,vs,adj-no) (1) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university; (P)
給仕[きゅうじ, kyuuji] (n,vs) (1) waiting on a table; serving (at dinner); (n) (2) waiter; waitress; waitperson; server; cabin boy; bellboy; page; pageboy; (3) office boy; office girl
行司溜;行司溜り[ぎょうじだまり, gyoujidamari] (n) sumo referee's waiting place
辻待ち[つじまち, tsujimachi] (n,vs) vehicle waiting to be hired
選球[せんきゅう, senkyuu] (n,vs) waiting for a good hit at a pitch (baseball)
雨止み[あまやみ, amayami] (n) (1) break in the rain; (2) waiting for a break in the rain
音無しの構え[おとなしのかまえ, otonashinokamae] (n) lying low; saying nothing and waiting for an opportunity
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting?
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
典侍[てんじ, tenji] (n) maid of honor; maid of honour; lady-in-waiting
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones)

waiting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
ห้องพักรอ[n. exp.] (hǿng phak r) EN: waiting lounge ; anteroom FR:
จ่อคิว[u] (jøkhiu) EN: waiting for attention FR:
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen FR: demoiselle d'honneur [f]
ระหว่างที่รอ[adv.] (rawāng thī ) EN: while waiting FR: en attendant
บาทบริจาริกา[n.] (bātbørijāri) EN: lady-in-waiting ; maidservant of the king ; lady of the king's harem FR:
ไม่ไหวติง[adj.] (mai waiting) EN: motionless ; still FR:
นางข้าหลวง[n. exp.] (nāng khālūa) EN: lady-in-waiting FR:
นางใน[n. exp.] (nāng nai) EN: lady-in-waiting FR:
นางพระกำนัล[n.] (nāngphrakam) EN: lady-in-waiting ; lady of honour ; lady of honor (Am.) ; maid-of-honor FR: demoiselle d'honneur [f]
นางสนองพระโอษฐ์[n.] (nāngsanøngp) EN: lady-in-waiting FR:
สนองพระโอษฐ์[n. exp.] (sanøng phra) EN: lady-in-waiting FR:
ไหวติง[v.] (waiting) EN: move ; set in motion FR:

waiting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
Warteschlange {f}waiting line
Warteschleife {f} (Luftfahrt) | Warteschleifen drehenwaiting pattern; holding pattern; stack | to circle
Wartezeit {f}waiting time
Wartezustand {m}waiting state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waiting
Back to top